Навигација

14ИЖС218 - Биохемија

Спецификација предмета
НазивБиохемија
Акроним14ИЖС218
Студијски програмИнжењерство заштите животне средине
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да се студенти упознају са основним биохемијским процесима у живој ћелији . Познавање биохемијских процеса је неопходно у метаболичком инжењерству, а представља основу за разумевање и управљање процесима производње биотехнолошких продуката. ; ;
   Исходи учења (стечена знања)По завршеном курсу, студент би требало да је у стању да примени специфична стручна знања у процесима биосинтезе ћелијских конституената и метаболита. Такође би требало да применом стеченог знања и стручних информација буде у стању да развија стратешке приступе задацима у производњи, чувању и примени прехрамбених, фармацеутских и других биотехнолошки добијених производа.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеБиохемија проучава процесе који се одигравају у живој ћелији, а који имају за циљ обезбеђење живота и раста ћелије. Биохемијски процеси се базирају на два основна аспекта: продукцији енергије која настаје разградњом хранљивих материја и синтези интермедијара неопходних за продукцију биомасе. ; Предмет садржи поглавља: биоенергетика, ензими као биолошки катализатори, биолошке оксидације, интермедијарни метаболизам, метаболизам (катаболизам и анаболизам) угљених хидрата, масти, беланчевина, нуклеинских киселина, неорганских соли, воде, витамина. ;
   Садржај практичне наставеПрактична настава се одвија у оквиру предмета Лабораторијска пракса . Студијски истраживачки рад се одвија кроз самосталну припрему семинара.
   Литература
   1. Д. Величковић, Основи биохемије за студенте биотехничких факултета, Универзитет у Београду, 1998, 2006.
   2. D.Voet, J-Voet, Introduction to Biochemistry, Wiley&Sons, 2001.
   3. С. Шилер Маринковић, Биохемија, мултимедијална предавања на ЦД.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   31
   Методе извођења наставеНастава се изводи у облику презентација на видео биму и семинара.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит60
   Практична наставаУсмени испит
   Пројекти
   Колоквијуми30
   Семинари10