Навигација

14ИИМ411 - Савремени оксидни и неоксидни керамички материјали

Спецификација предмета
НазивСавремени оксидни и неоксидни керамички материјали
Акроним14ИИМ411
Студијски програмИнжењерство материјала
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомЗа похађање: Основи инжењерства материјала; за полагање: Керамички материјалиОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студент стекне знања о структури, својствима и могућностима примене најзначајнијих оксидних и неоксидних керамичких материјала: алуминијум-оксида (алумине), цирконијум-оксида (цирконије), спинела, мулита, кордијерита, силицијум-карбида, силицијум-нитрида, бор-нитрида и др. ;
  Исходи учења (стечена знања)Студенти стичу знања и вештине захваљујући којима ће моћи да пројектују нове и производе и примењују постојеће оксидне и неоксидне керамичке материјале.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеСтруктура, физичко-хемијска својства, процесирање и области примене: алуминијум-оксида (алумине), цирконијум-оксида (цирконије), спинела, мулита, кордијерита, силицијум-карбида, силицијум-нитрида, бор-нитрида и др. ;
  Садржај практичне наставеПроцесирање (синтеза праха, компактирање, синтеровање) и карактеризација (одређивање фазног састава и микроструктуре) једног одабраног оксидног или неоксидног материјала. ;
  Литература
  1. М.Тецилазић-Стевановић, Основи технологије керамике, Технолошко-металуршки факултет, Београд, 1990.
  2. Љ.Костић-Гвозденовић, М.Тодоровић, Р.Петровић, Практикум из технологије керамике, Технолошко-металуршки факултет, Београд, 2000
  3. E. Ryshkewitch, Oxide ceramics – Physical Chemistry and Technology, Academic Press, New York and London, 1960.
  4. C. C. Barry, N.M. Grant, Ceramic Materials - Science and Engineering, Springer, Berlin, 2007.
  5. Белешке са предавања
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  221
  Методе извођења наставеНастава укључује предавања и лабораторијске вежбе.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична настава20Усмени испит60
  Пројекти
  Колоквијуми20
  Семинари