Навигација

14ИИМ320 - Нанокомпозитни материјали

Спецификација предмета
НазивНанокомпозитни материјали
Акроним14ИИМ320
Студијски програмИнжењерство материјала
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студенти стекну теоријска знања о структури, својствима и процесима синтезе нанокомпозитних материјала. Студенти ће овладати методама процесирања композита као и методама хемијског третирања конституената нанокомпозитних материјала.
   Исходи учења (стечена знања)Студенти ће бити оспособљени да: а) идентификују нивое структура свих класа нанокомпозита, б) овладају методама површинског функционализације ојачавачке фазе и избора матричне фазе у циљу деагломерације ојачања у матрици, в) користе савремене методе карактеризације својстава нанокомпозита, г) за применe нанокомпозита у структурама у којима могу успешно заменити конвенционалне материјале.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеНанокомпозити са полимерном матрицом: еквиаксијалне наночестице, нановлакна, нанотубе и 2D наноструктуре као ојачања (пуниоци); ; Moдификација међуфазе ојачање-матрица; процесирање полимерних нанокомпозита; ; Димензиона, електрична, термичка, и (нано)механичка својства нанокомпозита. ; Нанокомпозити са металном и керамичком матрицом; методе процесирања; танки вишеслојни грануларни филмови; тврде превлаке. ; Нанокомпозитна влакна добијена методом електропредења; нанопорозне структуре и мембране. ; Енкапсулирани композитни наносистеми. Основни појмови о природним и биолошки инспирисаним нанокомпозитима. ;
   Садржај практичне наставеИзбор и карактеризација структурних конституената нанокомпозитних материјала; Испитивање физичко механичких својстава композитних материјала: статичким и динамичко-механичким методама на ниским и повишеним температурама. Примери основних метода за дисперзију и деагломерацију нанопунила и метода добијања нанокомпозита.
   Литература
   1. П. Ускоковић, Р. Алексић, Нанокомпозитни материјали, Интерна скрипта за предавања.
   2. Nanocomposite Science and Technology, P.M. Ajayan, L.S. Schadler, P.V. Braun, Eds. Wiley-VCH, 2003.
   3. J.H. Koo, Polymer Nanocomposites, McGraw-Hill Professional, 2006.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   32
   Методе извођења наставеПредавања, показни лабораторијски експерименти са дискусијом, израда семинарских радова са припремом, прегледом литературе и анализом завршеног рада
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања15Писмени испит50
   Практична настава10Усмени испит
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари25