Навигација

14ИИМ317 - Челици и обојени материјали

Спецификација предмета
НазивЧелици и обојени материјали
Акроним14ИИМ317
Студијски програмИнжењерство материјала
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомТермичка обрада металаОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаУпознавање особина и применљивости металних материјала у савременој индустријској пракси
   Исходи учења (стечена знања)Упознавање процесирања, структуре и употребних особина различитих металних материјала у циљу правилне селекције материјала за задату намену.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеУвод. Савремени поступци производње металних материјала. Концепт легирања: механизми ојачавања и контроле микроструктуре. Класификација и означавање челика и обојених метала и њихових легура. Конструкциони челици (угљенични, нисколегирани); финозрни и термомеханички прерађени челици; конструкциони челици за рад на повишеним температурама (ниско и високолегирани); челици за рад на ниским температурама (ниско и високолегирани); челици за побољшање (угљенични и легирани); алатни челици за рад на хладно; алатни челици за рад на топло (брзорезни); нердјајући челици (феритни, мартензитни, аустенитни, двофазни);. Историјат Ал-а; Особине; Савремени концепт производње и прераде. Класификације и ознаке легура: (и) Легуре за ливење; (ии) Легуре за прераду - Термички обрадиве легуре; Механизми ојачавања; (иии) Легуре за прераду - Термички не обрадиве, механизми ојачавања; Принципи термо-механичке прераде Ал – легура : контрола структуре и особина; Избор и примена алуминијумских легура. Концепт замене челика са Ал-легурама. Структура и особине бакра и легура бакра, титана, никла, .
   Садржај практичне наставеОдређивање механичких особина, квалитативна и квантитативна светлосна и скенирајућа микроскопија
   Литература
   1. R.W.K.Honeycombe, Steels- Microstructures and Properties, Edward Arnold Ltd. London (1981)
   2. Стандард ЕН 10027 Означаваnje čelika
   3. Atlas of microstructures, Metals Handbook, ASM International, Metals Park, Ohio, USA (1991
   4. Properties and Selection: Irons, Steels, and High-Performance Alloys, Metals Handbook, ASM International, Metals Park, Ohio, USA (1993)
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   4
   Методе извођења наставеПредавања, лабораторијске вежбе и семинарски рад
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит
   Практична наставаУсмени испит60
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари40