Навигација

14ИИМ316 - Металургија праха

Спецификација предмета
НазивМеталургија праха
Акроним14ИИМ316
Студијски програмИнжењерство материјала
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомнеОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаУпознавање са основним принципима науке о синтеровању, утицају процеса синтезе на структру и својства синтерованог материјала. Стицање инжењерског знања потребног за самостално извођење инжењерских прорачуна параметара за добијање различитих врста прахова и синтер делова, упознавање експерименталне технике и самосталног истраживачког рада, контроле и управљања процесима синтер металургије, даље усавршавање из области металургије праха, пројектовања технологија и заштите средине.
   Исходи учења (стечена знања)Курс пружа неопходна знања потребна за разумевање процеса металургије праха, оспособљава студенате да уз минимална истраживања, путем моделовања и симулације процеса синтеровања дефинишу нове технологије и методе добијања материјала прогнозираних својстава. Инжењерско знање потребно за даље наставне и експерименталне активности из добијања специјалних прахова и композита, рециклаже прахова и заштите средине.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеПреглед и подела технологија добијања металних прахова. ; Карактеризација металних прахова. Основне карактеристике индивидуалне честице. Основне карактеристике прахова. ; Дензификација прахова обликовањем и компактирањем, параметри процеса, квалитет испреска. ; Синтеровање металних прахова. Механизми, структура и својства. Синтеровање у чврстој фази. Синтеровање у присуству течне фазе. Активирано синтеровање. Проблеми квалитета синтерованих производа. ; Консолидација прахова на повишеним температурама. Допунске технолошке операције за побољшање квалитета синтер дела. Материјали и производи синтер металургије. Економија синтер металургије. Рециклирање отпада на бази тврдог метала. Рециклажа отпадних прашина из радних погона у циљу добијања финих прахова. Принципи заштите животне средине у области металургије праха.
   Садржај практичне наставеПрорачун састава смеше металних прахова, прорачун одговарајућих масених биланса у оквиру технолошких шема у поступцима добијања прахова и синтер делова. Упознавање са процесима и уређајима, методама карактеризације металних прахова и синтер делова. Посета производним капацитетима предузећа Синтер и Woxal-Ужице.
   Литература
   1. М. Митков, Д. Божић, З. Вујовић:Металургија праха, МБГ, Београд, 1988.
   2. Б.Ђурковић, Д. Ђурковић: Металургија ретких метала, ТМФ Београд, 1991.
   3. И.Белић, З.Аћимовић-Павловић: Технологија израде делова од металног праха, Савез инжењера металургије Србије, Београд 2007.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   4
   Методе извођења наставеТеоријска настава, предавања, практична настава у лабораторији и у индустрији. Семинарски рад.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања15Писмени испит55
   Практична настава15Усмени испит
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари15