Навигација

14ИИМ312 - Процесирање и примена керамичких материјала

Спецификација предмета
НазивПроцесирање и примена керамичких материјала
Акроним14ИИМ312
Студијски програмИнжењерство материјала
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ5.0Статус предметаобавезан предмет
   Условљност другим предметомза похађање: Керамички материјали; за полагање: Основи инжењерства материјалаОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студент стекне основна знања о начину процесирања, својствима и примени керамичких материјала. Предмет садржи основе процесирања керамичких и стакластих материјала. У оквиру курса разматрају се: различити начини синтезе керамичких прахова, савремени поступци обликовања, сушења и синтеровања савремених керамичких материјала. Такође се разматрају својства савремених керамичких материјала.
   Исходи учења (стечена знања)Стицање знања о начину процесирања керамичких материјала и њиховим специфичним својствима која ће омогућити схватање везе између структуре, процесирања, својстава и примене керамичких материјала. ;
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеКерамички процеси и поступци обраде пре печења, Процеси синтезе керамичких прахова, Поступци обликовања керамичких материјала, Процес сушења керамичких материјала, Керамички процеси у току печења, Процеси и технике синтеровања. Својства и примена керамичких материјала.
   Садржај практичне наставеРендгенска дифракциона анализа праха, ИЦ анализа праха, СЕМ анализа праха; Одређивање расподеле и величине честица праха; Обликовање и сушење керамичког производа; Одређивање густине и порозности синтерованог узорка; ; СЕМ анализа синтерованог узорка; Рендгенска и ИЦ анализе синтерованог узорка; Примена керамичких материјала.
   Литература
   1. Белешке са предавања
   2. Владимир В.Срдић, Процесирање нових керамичких материјала, ТФ, Нови Сад, 2004.
   3. М.Тецилазић-Стевановић, Основи технологије керамике, ТМФ, Београд, 1990.
   4. U.Schubert, N.Husing, Synthesis of Inorganic Materials, Wiley-VCH, Weinheim, 2005.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   22
   Методе извођења наставеПредавања и експерименталне вежбе.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит
   Практична настава30Усмени испит70
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари