Навигација

14ИИМ22 - Керамички материјали

Спецификација предмета
НазивКерамички материјали
Акроним14ИИМ22
Студијски програмИнжењерство материјала
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомза похађање:Општа хемија 1, Техничка физика 1; за полагање: Основи инжињерства материјалаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студент стекне основна знања о зависности између структуре, својстава и примене керамичких материјала. На основу проучавања структуре и својстава керамичких материјала, студент треба да упозна специфичности керамичких материјала и физичко-хемијских процеса који доводе до формирања коначне микроструктуре керамичких производа.
  Исходи учења (стечена знања)Стицање знања о структури и својствима керамичких материјала, која ће омогућити активно праћење наредних курсева из области неорганских неметалних материјала. Студенти ће овладати вештинама и знањима која су неопходна за разумевање принципа науке и инжењерства керамичких материјала.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеПодела, врсте и својства керамичких материјала, основи процесирања керамичких материјала, правила изградње керамичких структура, структуре на бази површински центриране кубне решетке, структуре на бази хексагоналног густог паковања, структуре силикатних материјала, структура стакла и стакло-керамичких материјала, тачкасти дефекти структуре керамичких материјала, појаве на кривим граничним површинама, равнотежна конфигурација фаза у керамичким системима, механизми преноса масе и електрицитета у керамичким материјалима, врсте и механизми синтеровања.
  Садржај практичне наставеСитовна гранулометријска анализа, гранулометријска анализа таложењем, одређивање релативног линеарног скупљања током сушња и печења керамичких производа, одређивање густине, запреминске масе, привидне густине и порозности керамичких производа, добијање стакла задатог састава, испитивање наклоности стакла ка растакљивању применом диференцијално термијске анализе, термомикроскопска анализа понашања материјала при загревању, анализа микроструктуре традиционалне и савремене керамике скенирајућом електронском микроскопијом, идентификација фаза у керамичким материјалима на основу резултата рендгенске анализе.
  Литература
  1. Белешке са предавања
  2. Р.Петровић, Интерна скрипта – Основи керамике и стакла, Катедра за НХТ, 2006.
  3. М.Тецилазић-Стевановић, Основи технологије керамике, Технолошко-металуршки факултет, Београд, 1990.
  4. Љ.Костић-Гвозденовић, М.Тодоровић, Р.Петровић, Практикум из технологије керамике, Технолошко-металуршки факултет, Београд, 2000.
  5. Y.M.Chiang, D.P.Birnie III, W.D.Kingery, Physical Ceramics – Principles for Ceramic Science and Engineering, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1997.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  22
  Методе извођења наставеНастава укључује предавања и лабораторијске вежбе.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична настава20Усмени испит40
  Пројекти
  Колоквијуми40
  Семинари