Навигација

14ИГИ41 - Стандардизација и квалитет у графичкој индустрији

Спецификација предмета
НазивСтандардизација и квалитет у графичкој индустрији
Акроним14ИГИ41
Студијски програмИнжењерство материјала
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомТехнике штампања, Штампарске формеОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаОвладавање основним појмовима везаним за квалитет уопште, и за квалитет графичких производа. Оспособљавање студента да може да користи савремене мерне методе у контролисању квалитета графичких производа. Овладавање основним појмовима везаним за организацију. Овладавање основним појмовима везаним за стандардизацију уопште, а посебно за стандардизацију у графичким предузећима по графичким стандардима. Оспособљавање студента да може да учествује у припреми за сертификацију графичког предузећа по међународним графичким стандардима.
  Исходи учења (стечена знања)Студент је овладао основним појмовима везаним за стандардизацију, организацију и квалитет. Студент је оспособљен да користи савремене методе за контролисање квалитета, да се бави организацијом графичког предузећа и да учествује у његовој припреми за сертификацију по међународним графичким стандардима - ИСО и ПСО.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеОсновни појмови везани за квалитет. Класификација карактеристика квалитета; Унурашња и спољашња контрола квалитета. Историјски развој контроле квалитета; Менаџмент квалитетом; Карактеристике квалитета графичких производа; Мерне технике у контроли квалитета отиска; Компјутерско вођење и аутоматизација поступка штампања; Дефиниција организације. Теорије организације: Класична, функционална, савремене теорије организације; Организациона структура: Функционална, дивизиона и матрична; Организација појединих служби и одељења у графичком предузећу; Организовање типичних графичких и амбалажних предузећа; Основни појмови везани за стандардизацију. Организација ИСО; ИСО 9000. Организација пословања и документације; Појам ПСО. Преглед серије стандарда ИСО 12647; Припрема и сертификацијапо ПСО. Друге методе сертификације (ГРАЦОЛ, СВОП);
  Садржај практичне наставеУпознавање са методама контролисања квалитета отиска. ; Рачунске вежбе. ; Посета штампарији. ; Решавање практичних проблема.
  Литература
  1. Предраг Живковић, Графички стандарди, Интерна скрипта катедре за Графичку технику, ТМФ, Београд, 2013.
  2. Helmut Kipphan, Handbuch der Printmedien Technologien und Produktionsverfahren, Springer Verlag, 2000.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  211
  Методе извођења наставеEx-катедра, рачунске вежбе, самостални рад, обилазак штампарије, израда семинарског рада.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања5Писмени испит50
  Практична настава10Усмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми30
  Семинари5