Навигација

14ИГИ31 - Основи графичког инжењерства

Спецификација предмета
НазивОснови графичког инжењерства
Акроним14ИГИ31
Студијски програмИнжењерство материјала
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаУпознавање са местом и улогом графичке индустрије. Упознавање са класификацијом графичких производа. Упознавање са класификацијом поступака штампања, припреме за штампање и графичке дораде. Овладавање основним општим знањима о технолошким поступцима израде графичих и амбалажних производа. Упознавање са терминологијом у графичкој технологији.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти су упознати са местом и улогом графичке индустрије, класификацијом поступака штампања, терминологијом, основним технолошким шемама различитих производних процеса и припремљени су да слушају уже стручне предмете.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеУвод. Област деловања графичке индустрије. Класификација графичких производа. Штампање као технолошки поступак. Основна технолошка шема графичке производње. Основне сировине у графичкој производњи. Подлога за штампање. Графичке боје. Дорадни материјали. Припрема за штампање. Компјутерска припрема за штампање (унос и обрада текста и слике). Техничко технолошка припрема графичке производње. Израда копирних предложака. Израда штампарских форми. Поступак штампања. Поступак штампања као основа графичког инжењерства. Основна технолошка шема процеса штампања. Класификација поступака штампања. Штампарска машина као технолошки систем. Функција. Основни системи штампарске машине. Класификација штампарских машина. Висока штампа. Настанак и развој поступака. Својства и област примене високе штампе. Штампарске боје, форме и машине. Равна штампа. Настанак и развој поступака. Својства и област примене равне штампе. Штампарске боје, форме и машине. Дубока штампа. Настанак и развој поступка. Својства и област примене равне штампе. Штампарске боје, форме и машине. Пропусна штампа. Настанак и развој поступка. Својства и област примене пропусне штампе. Штампарске боје, форме и машине. Дигитална штампа. Електрофотографски и инк-џет поступци. Настанак и развој поступака. Својства и област примене дигиталне штампе. Штампарске машине. Електронско издаваштво. Значај и област примене. Књиговезачка дорада. Конструкција књиге. Општа технолошка шема књиговезачке дораде. Штампање и прерада папира и картона.
  Садржај практичне наставеФонд часова вежби је предвиђен за практичну наставу у одговарајућим графичким предузећима, са циљем да студенти у пракси виде и проуче неке од поступака које теоријски обрађују.
  Литература
  1. Предраг Живковић, Основи графичког инжењерства, Интерна скрипта Катедре за ГИ, ТМФ, 2011.
  2. Дејвид Бан, Штампа данас - технике материјали и процеси - приручник, Дон Вас, Београд, 2010.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  211
  Методе извођења наставеПредавања, показне вежбе у графичим предузећима.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања5Писмени испит50
  Практична настава10Усмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми30
  Семинари5