Навигација

14ХПИ421 - Пројектовање процеса у полимерном инжењерству

Спецификација предмета
НазивПројектовање процеса у полимерном инжењерству
Акроним14ХПИ421
Студијски програмХемијско инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ4.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомОстварених 157 поена. Одслушани Основи пројектовања.Облик условљености
  Циљеви изучавања предметаОпшти циљ је развој знања и вештина пројектовања технолошких процеса (производа и постројења). Појединачни циљеви су а) савладавање елемената теорије пројектовања који се односе на израду технолошких пројеката, посебно: капацитет постројења и његових појединачних делова, избор технолошких поступака, опреме и решења, обезбеђење и потрошња енергије и флуида, кадровске потребе, планирање реализације итд. те економски израз техничко технолошких елемената; б) развој вештина коришћења рачунарских апликација које су подршка у пројектовању ц) тимска израда стручног рада на нивоу одабраног генералног технолошког пројекта.
  Исходи учења (стечена знања)Овладавање знањима и вештинама практичне примене процесног производног хемијског инжењерства. Способност да се изради одговарајући технолошки пројекат у изабраној области. Способност прорачуна трошкова процеса, постројења и пројекта. Искуство у тимском раду, ваљаном уобличавању пројекта и његовој презентацији.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеЕлементи теорије пројектовања: Проблемски пројектни задатак. Детаљни пројектни задатак. Елементи пројектног задатка. Елементи технолошког пројекта. Основне активности у изради технолошког пројекта. Програм производње и капацитет. Квалитет производа. Технолошки процес (хемизам, технолошка концепција, јединични материјални биланс, процесне шеме). Биланси материјала. Квалитет сировина. Складиштење и паковање. Будуће проширење. Енергија и флуиди. Листа опреме. Диспозиција опреме и објеката. Контрола и управљање. Акредитована лабораторија. Третман отпада и заштита. Кадрови и организација. План реализације. Процене улагања. Прорачун цене коштања.
  Садржај практичне наставеУводне основе за појединачну област хемијског инжењерства у којој студенти у оквиру наставе на предмету израђују генерални технолошки пројекат. Повезивање стечених знања стручних предмета профила са проблемом који пројекат решава. ; ; Коришћење рачунарских апликација које су подршка у пројектовању. ; ; Анализа студија случаја пројеката из области индустрије полимера. Студијске посете одабраним постројењима и фабрикама (опционо). ; ; Рад у радионици: Студенти тимски израђују стручни рад на нивоу генералног технолошког пројекта решавајући изабрани типски проблем профила који похађају: ПИ. Формирање мешовитих пројектних тимова (опционо). Вежбање улоге руководиоца пројекта. Формулисање пројектних задатака. Формулисање хемизма и технолошке концепције. Израда технолошке шеме. Израда распореда опреме и дијаграма токова материјала (опционо). Формулисање концепта процесног управљања и лабораторијске контроле квалитета. Израда биланса. Прорачун складишта. Израда плана реализације. Израда прорачуна цене коштања. Уобличавање стручног рада на нивоу генералног технолошког пројекта. ; ; Припрема презентације за тимску одбрану стручног рада на нивоу генералног технолошког пројекта. ;
  Литература
  1. M. Јовановић, “Основи технолошког пројектовања”, УХТС, Београд, 2019. (ISBN 978- 86-531-0465-8)
  2. M. Јовановић, З. Поповић, “Развој процеса: Процесна економика са студијама случаја хемијске технологије”, СХТС, Београд, 2003. (ISBN 86-7558-174-2).
  3. Важећа регулатива, стандарди и технички прописи.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  22
  Методе извођења наставеТеоретска настава, прикази студија случаја, рад у радионици, дискусија о пројектним решењима, тимска израда стручног рада.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит
  Практична настава10Усмени испит40
  Пројекти
  Колоквијуми40
  Семинари