Навигација

14ХНХ47 - Сагоревање и индустријске пећи

Спецификација предмета
НазивСагоревање и индустријске пећи
Акроним14ХНХ47
Студијски програмХемијско инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомза похађање:Термодинамика за полагање:Термодинамички основи неорганске хемијске технологијe.Облик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ курса је да студенте упозна са горивима, специфичним својствима процеса сагоревања, прорачунима процеса сагоревања, кинетиком и механизмом сагоревања горива и простирања пламена у гасовима. Студенти стичу знања о врстама пећи, принципима конструисања индустријских пећи и методама уштеде енергије.У току курса студенти се упознају са узроцима настанака и могућностима смањења загађења ваздуха производима сагоревања. ;
  Исходи учења (стечена знања)Стицање знања о специфичним својствима процеса сагоревања која ће омогућити ефикасну организацију процеса сагоревања. Студенти су у стању да идентификују проблеме топлотне обраде материјала у индустријским пећима и упознати су са проблемом загађења ваздуха из индустријских пећи, као и са активним и пасивним мерама њиховог смањења. ;
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеГорива. Основи процеса сагоревања. Стехиометријски прорачуни процеса сагоревања. Стехиометријски прорачуни сагоревања гасовитог, течног и чврстог горива. Израчунавање односа ваздух-гориво на основу анализе производа сагоревања. Термодинамички основи процеса сагоревања. Температура сагоревања. Израчунавање равнотежне температуре и равнотежног састава производа сагоревања. Кинетика хемијских реакција у процесима сагоревања. Образовање гасних смеша. Простирање пламена у гасовима. Израчунавање нормалне брзине простирања пламена. Принудно паљење и концентрационе границе. Организација процеса сагоревања. Термодинамички основи рада пећи. Класификација индустријских пећи. Процес сагоревања као извор загађења ваздуха. ; ; ;
  Садржај практичне наставеОдређивање топлотне вредности угља. Одређивање сумпора у угљу. Одређивање топлотне вредности гасовитих горива. Одређивање топлотне вредности течних горива. Задаци из области материјалног и енергетског билансирања, простирања пламена и концентрационих граница.
  Литература
  1. С. Јоксимовић-Тјапкин, Процеси сагоревања, Технолошко-металуршки факултет, Београд, 1987.
  2. М. Радовановић, Горива, Машински факултет, Београд, 1994
  3. J. Warnatz, У. Maas, R. Dibble, Combustion, 3rd Edition, Springer, Berlin, 1996.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  311
  Методе извођења наставепредавања комбинована са рачунским примерима и експерименталним радoм
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична настава10Усмени испит50
  Пројекти
  Колоквијуми30
  Семинари