Навигација

14ХНХ412 - Технологија стакла

Спецификација предмета
НазивТехнологија стакла
Акроним14ХНХ412
Студијски програмХемијско инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомза похађање:Увод у ХИ, за полагање: Неорганска хемијска технологија.Облик условљености
  Циљеви изучавања предметаКурс садржи основе технологије стакластих материјала. У оквиру курса се изучава структура стакла, феномен стакластог стања и својства стакала. Студенти се упознају са поступцима производње комерцијалних стаклених производа, поступцима обликовања, одгревања и обраде стакала. Циљ предмета је да студент овлада технолошким поступцима производње комерцијалних стакала. Успешним савладавањем овог курса, студент ће моћи да разуме и унапређује технолошке поступке производње стакла. ;
  Исходи учења (стечена знања)Стицање знања о структури, специфичним својствима стакала и процесима добијања стакала која омогућавају добијање стакала прилагођених одређеној намени. Студенти су овладали потребним знањима за производњу комерцијалних стакала. ;
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеКласификација стакала. Стакласто стање. Структура стакла. Својства стакла у течном стању и методе одређивања. Својства стакла у чврстом стању и методе одређивања Физичко-хемијске основе синтезе стакала. Сировине за топљење стакла. Прорачун стакларске мешавине. Процес топљења стакларске мешавине. Реакције у чврстом стању, хомогенизација и бистрење. Традиционалне методе обликовања (амбалажно и равно стакло). Специјални поступци обликовања. Одгревање стаклених производа. Грешке у стаклу. Контрола квалитета стаклених производа. ; ; ;
  Садржај практичне наставеПрорачун и припрема стакларске мешавине. Топљење стакларске мешавине. Диференцијално-термијска анализа стакларске мешавине и добијених стакала. Термомикроскопска анализа стакластог материјала. Одређивање наклоности ка кристализацији. Диференцијално-термијска и рендгенска анализа топлотно обрађеног узорка стакла. Одређивање својстава добијених стакала у течном и чврстом стању. Постављање криве вискозности.
  Литература
  1. W. Vogel, "Кемија стакла", SКТХ, Загреб, 1985.
  2. M. Јовановић, Н. Благојевић, Љ. Костић-Гвозденовић, "Практикум из технологије стакла", TМФ, Београд, 1997.
  3. J. Hlavač, "The Technology of Glass and Ceramics", Elsevier, Amsterdam, 1982.
  4. G. W. McLellan, E. B. Shand, "Glass Engineering Handbook", McGraw-Hill, New York, 1984.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  211
  Методе извођења наставепредавања комбинована са рачунским примерима и експерименталним радом
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична настава10Усмени испит50
  Пројекти
  Колоквијуми40
  Семинари