Навигација

14ДЗ4 - Структура и реактивност органских молекула

Спецификација предмета
НазивСтруктура и реактивност органских молекула
Акроним14ДЗ4
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаДа омогући студенту да на основу теоријских знања схвати, објасни или предвиди механизме органских реакција, зависно од структуре органских једињења и реакционих услова на основу логично сређених и разумљивих чињеница. ; Да оспособи студента за синтезу нових органских једињења или модификацију постојећих за даља научна истраживања и одређену примену. Корелација структуре и реактивности (или активности) органских молекула омогућава рационални приступ синтези и анализи њихових својстава. ;
   Исходи учења (стечена знања)Након успешно савладаног курса, студенти су: оспособљени да самостално, на основу теоријских знања, схвате, објасне или предвиде механизме органских реакција, зависно од структуре органских једињења и реакционих услова; стекли знања да рационално приступају синтези нових органских молекула и анализи њихових својстава.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеПредмет упознаје студенте са механизмима органских реакција, зависно од структуре молекула и реакционих услова на основу логично сређених и разумљивих чињеница у циљу добијања жељеног једињења, са посебним освртом на региоселективност и стереоселективност. Корелацијом структуре и реактивности органских молекула омогућава се рационални приступ синтези молекула жељених својстава.
   Садржај практичне наставе
   Литература
   1. P. Sykes, "A Guidebook to Mechanism in Organic Chemistry", 6th Ed., Longman Group Ltd., New York, 1995.
   2. F.A. Carey, R.J. Sundberg, "Advanced Organic Chemistry", 4th Ed., Kluwer Academic Publishers, New York, 2000.
   3. M.B. Smith, J. March, "March's Advanced Organic Chemistry: Reactions, Mechanisms, ; and Structure", 6th Ed., Wiley-Interscience, New York, 2007. ; . ; ;
   4. Preporučene reference iz naučnih časopisa.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   3
   Методе извођења наставеПредавања, консултације, семинарски радови
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит
   Практична наставаУсмени испит50
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари50