Навигација

14ДМИ4 - Физика лома

Спецификација предмета
НазивФизика лома
Акроним14ДМИ4
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаУпознавање са физичким основама механизама настанка прскотине и њеног раста у различитим материјалима који доводе до отказа конструкција, као и утицаја микроцтруктуре, термомеханичког режима прерада, технологије спајање, радна средине.
  Исходи учења (стечена знања)Студент се оспособљава за самосталну критичку анализу настанка и раста пркотине на основу посматрања површине прелома и познавања утицаја структуре и процесних параметара
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеУ оквиру овог предмета се анализирају различити механизми који доводе до појаве лома у конструкцијама и утицај структурних (присутни микроконституенти, величина зрна, врста, облик, вeличина и расподела секундарних честица и/или укључака), термомеханичких параметара (температура, брзина деформације, напрезање), радне средине (температура, корозиона средина, ), начина израде (ковано, ваљано, пресовано), начина спајања на појаву кртог лома, дуктилног лома, заморног лома и статичке деформације на повишеним темпeратурама.
  Садржај практичне наставеКандидати ће овладати техникама анализе преломљене површине, на стерео металографском микроскопу и Скенирајућем електронском микроскопу, са циљем оспособљавања за самосталну анализу лома.
  Литература
  1. D.J.Wulpi, Understanding How Components Fail, ASM (1996)
  2. R.W.Hertzberg, Deformation and Fracture Mechanics of Engineering Materials, J.Wiley&Son, (1996)
  3. D.P.Dennies, How to Organize and Run a Failure Investigation, ASM International (2005)
  4. ASM Metals Handbook Volume 11-Failure Analysis and Prevention, 2002
  5. ASM Metals Handbook Volume 11-Fractography, 1987
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  11
  Методе извођења наставеПредавања и рачунске вежбе
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична наставаУсмени испит60
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари40