Навигација

14ДМИ15 - Савремени процеси и материјали у ливарству

Спецификација предмета
НазивСавремени процеси и материјали у ливарству
Акроним14ДМИ15
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаУпознавање са савременим процесима и материјалима који се користе у ливарству. Развој нових метода ливења, нових средстава и метода за обраду течног лива, савремених керамичких премаза и њихова примена у пракси.
   Исходи учења (стечена знања)Оспособљавање студената за избор материјала и метода ливења у циљу постизања унапред задатог квалитета одливака.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставе1. Основни принципи процеса топљења и ливења ; 2. Развој нових метода ливења: ливење са испарљивим моделима; rheo i compocasting процес; поступак израде танке керамичке облоге као замена за пешчани калуп. ; 3. Развој нових средстава и метода за припрему течног лива ; 4. Развој савремених керамичких премаза. Развој поступака механичке активације пунила у циљу побољшања ефикасности премаза. Развој метода за испитивање својстава керамичких преамза. ; 5. Захтеви квалитета и прогнозирање својстава одливака ;
   Садржај практичне наставе
   Литература
   1. R.Monroe: Expandable Pattern Casting, AFS INC (1994), SAD
   2. G.H.Geiger, D.R.Poirer: Transport Phenomena in Metallurgy, Adison-Wesley Pu. Co (1973).
   3. Z.Acimovic-Pavlovic, Livenje sa isparljivim modelima, Monografija, TMF Beograd (2000).
   4. Z. Acimocic-Pavlovic. M. Kuraica, I. Dojcinovic, J Puric, S. Tripkovic: Površinska obrada odlivaka aluminijum-silicijum legura, Monografija, TMF Beograd (2006)
   5. З.Аћимовић: Заштитни премази у ливарству, Савез металурга Србије, Београд, 2009
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   2
   Методе извођења наставепредавања
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања20Писмени испит
   Практична наставаУсмени испит40
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари40