Навигација

14ДМИ14 - Отпорност материјала

Спецификација предмета
НазивОтпорност материјала
Акроним14ДМИ14
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметом-Облик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је стицање напредних знања из области отпорности материјала, механике и микромеханике чврстог тела, као и разумевање фактора који утичу на носивост структура изложених различитим врстама спољног оптерећења.
  Исходи учења (стечена знања)Предмет доприноси стицању самосталности студента докторских студија у новим радним и наставним садржајима и комуникацији и критичком дијалогу са колегама техничке струке.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеПреглед и обнављање основних појмова: геометрија, померања, деформације. Тежиште, моменти инерције равних површина. ; Веза померања и деформације. Представљање у различитим координатним системима. Инваријанте деформације. Брзина деформације. Енергија деформације. Равно стање деформације. Велике нелинеарне деформације. ; Појам напона. Тензор напона. Главни напони. Равно стање напона. Заостали напони. ; Закони о одржању масе, енергије, количине кретања и момента количине кретања. ; Отпорност материјала при сложеном механичком оптерећењу. Утицај термичког оптерећења. Конститутивне једначине материјала. Линеарна и нелинеарна еластичност. Критеријуми пластичног течења. ; Отпорност сучеоних и угаоних заварених спојева према дејству спољног оптерећења. ; Увод у микромеханику материјала. Основе механике оштећења и лома материјала.
  Садржај практичне наставеРешавање примера којима се илуструје градиво обрађено у теоријском делу. ; Одређивање момената инерције попречних пресека сложеног облика. ; Прорачун деформисања и чврстоће линијских елемената. ; Одређивање напонско-деформационог стања за различите геометрије. ; Прорачун носивости заварених спојева. ; Одређивање утицаја оштећења типа прслине на интегритет структуре.
  Литература
  1. S. Putić, M. Rakin, Strength of Materials, Faculty of Technology and Metallurgy, University of Belgrade, 2008
  2. D. Roylance, Mechanics of Materials, John Willey and Sons Inc. New York, 1996.
  3. М. Мићуновић, Примењена механика континуума. Грађевинска књига, Београд, 2005.
  4. R. Archer et al, An Introduction to the Mechanics of Solids, International student edition, McGraw-Hill, London, 1972.
  5. T. Kobayashi, Strength and Toughness of Materials, Springer, Berlin, 2000.
  6. Д. Рашковић, Отпорност материјала, Научна књига, Београд, 1984.
  7. W. Nash, Schaum's Outline of Strength of Materials, Fifth Edition, McGraw Hill, 2010.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  21
  Методе извођења наставеПредавања и рачунске вежбе у учионици (коришћење пројектора, табле, рачунара и видео пројектора), самостално решавање примера.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит
  Практична настава25Усмени испит30
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари35