Навигација

14ДИЗ5 - Технологија пречишћавања отпадних вода

Спецификација предмета
НазивТехнологија пречишћавања отпадних вода
Акроним14ДИЗ5
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомнемаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да се студенти упознају са применом најсавременијих техника које се користе при пречишћавању отпадне воде, ослањајући се на већ стечена знања током редовних студија, а пре свега специфичних физичко-хемијских и биолошких поступака, као и најсавременијих сепарационих техника.
  Исходи учења (стечена знања)Посебно ће студенти бити оспособљени за самостални научно-истраживачки рад, уз потпуно упознавање са домаћом индустријском праксом у овој области.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеПредмет упознаје студенте са напредним техникама пречишћавања отпадних вода. Током курса студенти добијају теоретске основе уз рачунске пример и посебно се упознају са конкретним решењима у индустријској пракси. Тежиште курса је на сепарационим техникама, примени биолошких поступака и поступцима третмана отпадног муља.
  Садржај практичне наставестудијски истраживачки рад
  Литература
  1. D. Povrenović, м. Knežević, Osnove tehnologije prečišćavanja otpadnih voda, TMF, 2013.
  2. G. Tchobanoglous, F. L. Burton (Editor), H. D. Stensel, Wastewater Engineering: Treatment and Reuse, McGraw-Hill Science/Engineering/Math; 4th edition, (2002)
  3. L. K. Wang, Y. T. Hung, and N. K. Shammas (eds.), Advanced Physicochemical Treatment Processes, Humana Press, Totowa, NJ, (2006)
  4. L. K. Wang, N. K. Shammas, and Y. T. Hung (eds.), Advanced Biological Treatment Processes, Humana Press, Totowa, NJ, (2009)
  5. S. Lin, Water and Wastewater Calculation Manual, McGraw-Hill, (2001)
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  22
  Методе извођења наставеНастава укључује предавања, рачунске примере и посебно, посете индустријским погонима уз практичну наставу и самостални истраживачки рад студената
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања5Писмени испит
  Практична настава5Усмени испит40
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари50