Навигација

14Д190 - Сепарационе методе у контроли квалитета

Спецификација предмета
НазивСепарационе методе у контроли квалитета
Акроним14Д190
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студенте упозна са принципима сепарационих метода, употребом сепарационих агенаса и критеријумима за избор како одређене методе, тако и агенса за специфичну намену. Предмет укључује самосталну израду дoмаћих задатака и семинарских радова.
   Исходи учења (стечена знања)Студентима се омогућава да: (1) стекну стручна знања за анализу постојећих и развој нових процедура у контроли квалитета, (2) осмишљавају, воде, анализирају и спроводе развој нових процедура у контроли квалитета и (3) стекну самосталност и иновациону способност за развој нових идеја и (4) стекну социјалне и комуникационе компетенције потребне за реализацију нових идеја у области сепарационих метода.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеПредмет упознаје студенте са физичким и хемијским методама сепарације које су од централног значаја у области аналитичке хемије и контроле квалитета. Према томе програм обухвата општу дефиницију сепарационих процеса и њихову класификацију са хемијским и/или физичким основама самих метода и њиховом применом у контроли квалитета. ; Наставне јединице: равнотежни сепарациони процеси, сепарације са хемијском реакцијом, хроматографија, мембранске сепарационе технике, сепарациони процеси у пољима, биолошке и биохемијске методе сепарација и атрактивна решења сепарационих система у контроли квалитета. Студенти израђују домаће задатке и један семинарски рад.
   Садржај практичне наставе
   Литература
   1. Berg E.W., Phisical and Chemical Methods of Separation, McGraw-Hill, New York, 1963.
   2. Noble R.D., Terry P.A., Principles of Chemical Separations With Environmental Applications, Cambrige University Press, Cambrige, 2004.
   3. Colin F. Poole (Editor), Michael Cooke (Editor), Ian D. Wilson (Editor) Encyclopedia of Separation Science, Academic Press; 1st edition 2000.
   4. Braithwaite, A.; Smith, F. J., Chromatographic Methods, 5th Edition, Kluwer Academic, 1999.
   5. Стевановић С., Тривунац К., Основи сепарационих процеса, скрипта, ТМФ
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   2
   Методе извођења наставеТеоријска настава, семинарски рад и домаћи задаци.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања10Писмени испит
   Практична наставаУсмени испит60
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари30