Навигација

14Д179 - Хемија пестицида

Спецификација предмета
НазивХемија пестицида
Акроним14Д179
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаУпознавање са важним физичко-хемијским аспектима пестицида и основама класификације пестицида. Изучавају се адитивне и коституционе особине ове групе једињења у односу на технологије и производњу пестицида, формулације и њихове примене под различитим условима. Обрађује се укупан процес производње и руковања пестицидима са аспекта рационалне примене и заштите животне средине. Изводе се анализе остатака пестицида у различитим деловима животне средине и одређује њихов утицај на живи свет.
   Исходи учења (стечена знања)Студенти стичу знања о токсичним, екотоксичним особинама и употребним вредностима пестицида и начине њихове апликације. Оспособљени су да направе основне формулације пестицида, као и да изврше одређивање остатака најчешће коришћених пестицида у мактриксу из животне средине.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеПредмет обухвата основне поступке добијања најважнијих група пестицида, механизме реакција, хемијске особине ових једињења и методе анализе. Обрађују се специфичне групе инсектицида, акарицида, фунгицида и хербицида. Посебно се обрађују течне, чврсте и остале формулације пестицида који су у најширој употреби. Стичу се знања о методама анализа пестицида, а посебно савремених инструменталних метода. ;
   Садржај практичне наставе
   Литература
   1. Minić, J.D., Hemija pesticida, Panda Graf, Beograd, 1994.
   2. . Buchel, K., Chemistry od Pesticides, Wiley and Sons INC, NY, 2003.
   3. Prakash, A., Rao, J., Botanical Pesticides in Agriculture, CRS, London, 1996.
   4. Скрипта са предавања
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   2
   Методе извођења наставе
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит50
   Практична наставаУсмени испит
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари50