Навигација

14Д176 - Физичко-механичка испитивања материјала-виши курс

Спецификација предмета
НазивФизичко-механичка испитивања материјала-виши курс
Акроним14Д176
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студенти усвоје принципе интеракције између структуре, својстава и процесирања материјала и овладају техникама стандардних метода физичко-механичких испитивања материјала и оспособе се за научно истраживачки рад.
  Исходи учења (стечена знања)На основу усвојених знања и вештина студенти су оспособљени су да критички повезују резултате испитивања материјала и праметара процесиранња, као и да и развијају и промовишу модификоване, нестандардне методе у циљу што боље анализе процеса и самих материјала.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеПредмет продубљује знања студента о релевантним физичким и механичким својствима материјала у корелацији са макро-, микро- и нано нивоима структуре материјала. Наставне јединице: Хемијска, физичка и мехничка својства материјала; Испитивања структуре; Термијске методе (ДСЦ, ТГА, ДМА); Основе механичког понашања и испитивања материјала: еластичност, вискоеластичност, пластичност, тврдоћa, жилавост; лом и замор; испитивање материјала ударом високе енергије, пузање; индентација- микро и наноиндентација; Фрикција, абразија, отпорност на хабање. ;
  Садржај практичне наставеКроз експерименталан рад и демонстрације стандардних метода испитивања студенти овладавају вештинама и оспособљавају се за конкретно решавање проблема у области корелације структура својство-процесирање материјала.
  Литература
  1. Jonathan Awerbuch, Fundamentals of Mechanical Behavior of Materials, Theory and Applications, John Wiley & Sons, USA, 2001
  2. Thomas H. Courtney, Mechanical Behavior of materials, Mc Graw-Hill International Editions, Singapore, 1990
  3. Norman E. Dowling, Mechanical Behavior of Materials, 4/E, Prentice Hall, 2013.
  4. Michael F. Ashby and David R. H. Jones, Engineering materials. 1. Аn introduction to their properties and applications. - 2nd. ed. Butterworth-Heinemann, An imprint of Elsevier Science, Linacre House, Jordan Hill, Oxford OX2 8DP, 1996
  5. 5. J. Pelleg, Mechanical Properties of Materials, Springer, 2013.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  31
  Методе извођења наставеНастава укључује предавања са визуелним демонстрацијама демонстрацијама као и демонстрације стандардних метода испитивања, студијски истраживачки рад, консултације, семинарски рад (СР)
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит60
  Практична наставаУсмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми10
  Семинари20