Навигација

14Д171 - Теорија процеса сагоревања

Спецификација предмета
НазивТеорија процеса сагоревања
Акроним14Д171
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студенте упозна са принципима теорије сагоревања, као мултидисциплинарне научне области. Предмет обухвата термодинамичке основе процеса сагоревања, кинетику хемијских реакција, простирање пламена у гасовима. Предмет курса је: прорачун брзине простирања пламена, структура и стабилност пламена. У току курса студенти се упознају са теоријом детонације, теоријом ударних таласа, прорачуном брзине детонације и концентрационих граница детонације. Разматра се организација процеса сагоревања различитих горива. Студенти се упознају са узроцима настанка и методама контроле настанка штетних производа сагоревања.
   Исходи учења (стечена знања)Студенти стичу знања неопходна за материјалне и енергетске билансе процеса сагоревања: Студенти се упознају са кинетиком хемијски реакција у процесима сагоревања гасовитих горива. На крају успешно савладаног курса су овладали прорачунима брзине простирања пламена у гасовитим горивима и концентрационих граница. Студенти стичу знања неопходна за организацију сагоревања различитих горива која омогућују контролу процеса сагоревања и смањење емисије штетних производа. Студенти су стекли знања и овладали вештинама које омогућавају дефинисање процеса сагоревања према технолошким, економским и параметрима заштите животне средине.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеМатеријални и енергетски биланси процеса сагоревања. Прорачуни сагоревања гасовитих и течних горива. Прорачун сагоревања угља. Израчунавање односа ваздух-гориво. Прорачун температуре сагоревања. Израчунавање равмотежног састава производа сагоревања- Кинетика хемијских реакција у процесима сагоревања гасовитог горива. Сложене хемијске реакције. Ланчане реакције. Кинетика и механизам сагоревања водоника. Теорија граница паљења. Кинетика и механизам сагоревања угљен-монооксида. Кинетика и механизам сагоревања угљоводоника. Теорија топлотне експлозије. Простирање пламена у гасовима. Структура и брзина пламена. Стабилизација фронта пламена у ламинарној и турбулентној струји. Принудно паљење. Концентрационе границе паљења. Теорија детонације. Теорија ударних таласа. Прорачун брзине детонације и концентрационих граница детонације. Организација процеса сагоревања гасовитих горива. Сагоревање течних горива. Сагоревање чврстих горива. Процес сагоревања као извор загађења ваздуха.
   Садржај практичне наставе
   Литература
   1. J. Warnatz, U. Maas, R. Dibble, Combustion, Springer, Berlin, 2006.
   2. F. Williams, Combustion Theory, Addison-Wesley Publishing Company, Massachusetts, 1965.
   3. S. Joksimović- Tjapkin, Procesi sagorevanja, Univerzitet u Beogradu, TMF, 1987.
   4. S. R. Turns, An Introduction to Combustion, Second Edition, McGraw-Hill, Singapore, 2000.
   5. . I. Glassman, Combustion, Academic Press, New York, 2008
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   3
   Методе извођења наставеНастава укључује предавања и рачунске примере.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит
   Практична наставаУсмени испит50
   Пројекти
   Колоквијуми30
   Семинари20