Навигација

14Д165 - Процесирање материјала за електронику

Спецификација предмета
НазивПроцесирање материјала за електронику
Акроним14Д165
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ курса је упознавање студената са основним процесима и технологијама у микроелектроници; корелација структуре материјала са процесним параметрима, основи кинетике, развоја микроструктуре током раста кристала и микропроцесирања, карактеризацијa материјала .
  Исходи учења (стечена знања)На основу стечених знања и вештина студент ће бити способан да примени високоспецијализована знања у дизајнирању микроелектронских и оптоелектронских материјала, као и пројектовању раста кристала, процесирању композитних и наномодификованих електронских и оптоелектронских материјала.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеПредмет упознаје студенте са прегледом основних класа материјала за микро и оптоелектронику као и методама њиховог процесирања; Интеракција структура-својство-процесирање материјала у електронским технологијама; Проводници, диелектрици и изолатори; Пиезоелектрици и пироелектрици; Оптоелектронски материјали; Кристализација и раст монокристала; Контрола процесних параметара; Електронске технологије; танки филмови; МЕМС и НЕМС структуре; композитни електронски и оптоелектронски материјали; процесирање композитних материјала: еклектропредење, spin coating (ротационо ливење из раствора), пресовање; утицај процесних параметара на микромеханичка својства електронских и оптоелектронских материјала.
  Садржај практичне наставе
  Литература
  1. Crystal Growth Technology, Editors: Hans J. Scheel and Tsuguo Fukuda, John Wiley & Sons, Chichester, England, 2004
  2. Semiconductor devices, John Wiley & Sons, Chichester, England, 2001
  3. Micro- and Opto-Electronic Materials and Structures: Physics, Mechanics, Design, Reliability, Packaging, Volumes 1-2, edited by E. Suhir, Y. C. Lee, C. P. Wong, Springer Science + Business Media, 2007
  4. Crystal Growth: a tutorial approach, Edited by: W. Bardsley, D.T. J. Hurle and J.B.Mullin, Nort;Holland Publishing Company, 1979
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  31
  Методе извођења наставеНастава укључује предавања са визуелним демонстрацијама, студијски истраживачки рад, консултације, семинарски рад (СР)
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична наставаУсмени испит60
  Пројекти
  Колоквијуми20
  Семинари20