Навигација

14Д164 - Процеси под високим притисцима

Спецификација предмета
НазивПроцеси под високим притисцима
Акроним14Д164
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студенте упозна са савременим правцима развоја и примене угушћених (близу-критичних и наткритичних) флуида у циљу сепарације, хемијске реакције или производње материјала са специјалним особинама. Теоријске поставке и детаљна анализа различитих и реализованих у индустријским условима процеса под високим притиском, као и анализа математичких модела за симулацију поменутих процеса омогућиће кандидатима да овладају знањима и вештинама које могу применити у развоју ових процеса. Такође, циљ предмета је да сутденти овладају техникама примене наткритичних флуида на лабораторијском нивоу.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти су упознати са савременим правцима развоја и примене угушћених (близу-критичних и наткритичних) флуида у циљу сепарације, хемијске реакције или производње материјала са специјалним особинама. Овладали су техникама сепарације применом угушћених флуида на лабораторијском нивоу.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеТермодинамичке и масено – преносне особине угушћених гасова; примена наткритичних флуида у сепарационим процесима; математичко моделовање процеса у пакованом слоју под високим притисцима; хемојске реакције у наткритичној фази; процеси оксидације са водом у наткритичном стању; производња микро и нано честица и композитних материјала коришћењем наткритичних флуида; примена процеса под високим притисцима у прехрамбеној и фармацеутској индустрији: преглед индустријских и процеса заштићених патентним пријавама.
  Садржај практичне наставеПрактична настава укључује експериментални на лабораторијским постројења за рад под високим притисцима.
  Литература
  1. Bertucco, A.; Vetter, G.: High Pressure Process Technology: fundamentals and applications, Industrial Chemistry Library, Volume 9, Elsevier Sci, Nederland, . 2001.
  2. Supercritical Fluids, M.R. Belinsky Ed., Nowa Science Publishers, Inc., New York, 2009.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  31
  Методе извођења наставеТеоријска настава и практични примери у лабораторији. Консултације.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична настава25Усмени испит30
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари45