Навигација

14Д159 - Полимерне бленде

Спецификација предмета
НазивПолимерне бленде
Акроним14Д159
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомХемија макромолекула или Својства полимерних материјалаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студенте упозна са најновијим теоријским сазнањима о мешљивости полимера, као и са методама прављења бленди полимера и утврђивања њихове мешљивости. Посебно су истакнути начини компатибилизације иначе немешљивих полимера, што води добијању нових материјала много бољих својстава од почетних компоненти.
  Исходи учења (стечена знања)После успешно савладаног предмета студенти су: (i) стекли способност да предвиде да ли ће два полимера бити мешљива, да осмисле експерименте којима могу да испитају мешљивост полимера и да одреде њихов фазни дијаграм, (ii) стекли знања о томе како могу да побољшају својства појединих бленди, (iii) стекли комуникационе и социјалне компетенције потребне за рад у истраживачком тиму, (iv) стекли вештине комуникације за јасно формулисање експерименталног задатка, начина решавања експерименталних проблема и представљања експерименталних резултата
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеСтатистичка термодинамика полимерних бленди. Фазни дијаграми. Механизми фазног раздвајања. Методе умешавања полимера. Одређивање мешљивости и фазних дијаграма два полимера. Компатибилизација два немешљива полимера. Својства полимерних бленди. Комерцијалне бленде.
  Садржај практичне наставеСтудијски истраживачки рад
  Литература
  1. “Polymer Blends”, Eds. D.R. Paul and C.B. Bucknall, John Wiley & Sons, New York, 2000
  2. Y. S. Lipatov, A. E. Nesterov, “Thermodynamics of Polymer Blends“, Technomic Publishing Co., Inc., Lancester, 1997
  3. “Polymer Compatibility and Incompatibility”, Ed. K. Šolc, MMI Press, New York, 1982
  4. L.A. Utracki, “Polymer Alloys and Blends”, Hanser Publishers, Munich, 1989
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  1.50.5
  Методе извођења наставеПредавања, консултације и семинарски рад
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања5Писмени испит
  Практична наставаУсмени испит50
  Пројекти
  Колоквијуми15
  Семинари30