Навигација

14Д136 - Зелена хемија

Спецификација предмета
НазивЗелена хемија
Акроним14Д136
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаУ многим процесима који су данас реализовани у индустријским условима настају знатне количине отпадних и штетних материја. За њихову контролу, одлагање, рецикловање или уништавање потребна су велика финансијска средства. Циљ курса је да студенти стекну знање о неким другим могућностима добијања производа жељених карактеристика, а да се при томе у већој мери или потпуно спречи стварање штетних нуспроизвода. Посебна пажња у оквиру курса ће бити посвећена могућностима које пружа употреба угљник(IV)-оксида као зеленог растварача и медијума за генерисање микро и нано честица уз приказ низа „зелених“ процеса заштићених патентним пријавама у последњих 20 година.
   Исходи учења (стечена знања)Студенти стичу знања уз помоћ којих ће моћи да предлажу процесе са минималним штетним утицајем на животну средину.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеПринципи зелене хемије могу се применити у свим областима хемије и хемијске технологије, а посебно код синтезе засноване на примени нових типова катализатора као и постојећих синтеза заснованих на драстичним изменама реакционих услова и реакционог медијума. Посебна пажња у оквиру курса ће бити посвећена могућностима које пружа употреба угљник(IV)-оксида као зеленог растварача и медијума за генерисање микро и нано честица уз приказ низа „зелених“ процеса заштићених патентним пријавама у последњих 20 година. Такође ће детаљно бити разматране могућности примене процеса оксидације наткритичном водом у преради хемијског отпада. Посебно се указује на оне процесе и поступке који имају своју економску оправданост и технички су могући за реализацију.
   Садржај практичне наставеПрактична настава укључује експериментални рад на неком од лабораторијских постројења за рад под високим притисцима у области примене наткритичног угљник(IV)-оксида као зеленог растварача.
   Литература
   1. M. Doble, A.K. Kruthiventi, Green Chemistry & Engineering, Elsevier Science & Technology Books, 2007.
   2. J. Clark, D. Macquarrie, Handbook of Green Chemistry & Technology, Blackwell Science, 2002.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   22
   Методе извођења наставеТеоријска настава и практични примери у лабораторији. Консултације.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит
   Практична настава20Усмени испит30
   Пројекти
   Колоквијуми10
   Семинари40