Навигација

14Д123 - Биокомпозитни материјали

Спецификација предмета
НазивБиокомпозитни материјали
Акроним14Д123
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да се студенти упознају са савременом области биокомпозитних материјала који се примењују у стоматологији, ортопедској и максилофацијалној хирургији. Планом и програмом овог предмета предвиђено је да студенти овладају методама добијања и да стекну сазнања о структури, својствима и применама биокомпозитних материјала. Израда семинарског рада има за циљ да студентима омогући упознавање са литературним прегледом и анализом научне методологије.
   Исходи учења (стечена знања)Предмет упознаје студенте са методама добијања, структуром и својствима биокомпозитних материјала који се примењују у стоматологији, ортопедској и максилофацијалној хирургији. Предмет такође даје основе иситивања механичких и површинских својстава као и биокомпатибилности. У оквиру предмета предвиђена је и самостална израда семинарског рада.Студенти ће стећи вештине дизајнирања биокомпозита са унапред задатим својствима, варијацијама избора конституената, њиховог удела, геометрије и манипулацијом везе површинских својстава.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеПредмет упознаје студенте са методaмa добијања, структуром, својствима и применама биокомпозита као и међузависности њихове намене и састава са посебним освртом на системе керамика-керамика, керамика-полимер и керамика-биоактивно стакло. Предмет такође даје основе испитивања површинских својстава и биокомпатибилности. Посебан део посвећен је биокомпозитним наночестицама и нановлакнима и њиховој примени као носача лекова. У оквиру израде семинарског рада, студенти се детаљније упознају са избором одговарајућег композита као имплантата, методама добијања и карактеризације савремених биокомпозитних материјала.
   Садржај практичне наставе
   Литература
   1. Н. Игњатовић, Д. Ускоковић, Композитни биоматеријали, Биоматеријали, ИТН САНУ и Друштво за истраживање материјала, 2010.
   2. П. Ускоковић, И. Балаћ, Моделирање микромеханике код честично композитних биоматеријала, Биоматеријали, ИТН САНУ и Друштво за истраживање материјала, 2010.
   3. J. Park, R.S. Lakes, Biomaterials-An Introduction, Springer Science+Business Media, 2007.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   3
   Методе извођења наставеИнтерактивна предавања, консултације, припрема, литературни преглед и дискусија о семинарском раду
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања15Писмени испит50
   Практична наставаУсмени испит
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари35