Навигација

14Д119 - Вишефазни системи

Спецификација предмета
НазивВишефазни системи
Акроним14Д119
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студент овлада феноменима преноса у вишефазним системима тако да може да примени та знања за анализу комплексних проблема у различитим типовима ових система. Циљ је такође да студенти стекну способности да ово знање практично примене у анализи, пројектовању и успостављању ових система.
  Исходи учења (стечена знања)1. Студент стиче проширена знања из феномена преноса количине кретања, топлоте и масе у више типова вишефасзних система као што су дисперзни системими флуид-честице, гас - течно и течно – течно. ; 2. Студент се оспособљава за анлизу и математичко моделовање феномена у вишефазним системима. ; 3. Студент се оспосовљава да практично примени теоријска знања за анализу и пројектовање различитих типова вишефазних система. ;
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеУВОД. Преглед начина класификације дисперзних система. Основне индустријске примене. ТЕОРИЈА ДИСПЕРЗНИХ СИСТЕМА. Механика честица у континуалном флуиду - чврсте честице, капи и мехури гаса. Двофазни и трофазни системи; ФЛУИДО-ДИНАМИКА ДИСПЕРЗНИХ СИСТЕМА. Дисперзије честица у гасу и течности; дисперзије гас-течност; дисперзије течност-гас; дисперзије течност-течност; Математички модели система и режими кретања дисперговане фазе; микроскопске карактеристике дисперзних система; ПРЕНОС ТОПЛОТЕ И МАСЕ У ДИСПЕРЗНИМ СИСТЕМИМА. Детаљна дискусија преноса количине кретања, топлоте и масе у дисперзијама флуид-честице. Флуидизација, фонтановање, пнеуматски и хидраулички транспорт. ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПРОЦЕСА У ВИШЕФАЗНИМ СИСТЕМИМА. Прорачун шаржних операција у флуидизованом слоју; некаталитичка хемијска реакција гас-чврсто; каталитичка (био)хемијска реакција течност/чврсто. Прорачун континуалних операција у флуидизованом слоју; сушење. Прорачун и пројектовање дисперзних система течност/ гас.
  Садржај практичне наставеРачунске вежбе које прате теоријску наставу.
  Литература
  1. Материјал са предавања, скрипта
  2. Цвијовић С., Бошковић-Враголовић Н., Феномени преноса-струјање, топлота, дифузија, ТМФ, Београд, 2006
  3. Цвијовић С., Бошковић-Враголовић Н., Пјановић Р., Феномени преноса-задаци са изводима из теорије, Академска мисао, Београд, 2006,
  4. Вулићевић Д., Приручник за технолошке операције-дијаграми, номограми, табеле, Београд, ТМФ,
  5. R.Clift, J.R.Grace, M.E.Weber, Bubbles, Drops and Particles. Academic Press, New York,
  6. Kunni D., Levenspiel, O., Fluidization Engineering, Butterwarths, 1989.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  21
  Методе извођења наставеПредавања, рачунске вежбе, консултације
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит40
  Практична наставаУсмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми60
  Семинари