Навигација

14Д118 - Физичка хемија полимера

Спецификација предмета
НазивФизичка хемија полимера
Акроним14Д118
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомХемија макромолекула или Својства полимерних материјалаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаСтицање знања о специфичностима макромолекула, њиховој молекулској и надмолекулској структури, понашању у раствору и својствима у чврстом стању. Предмет укључује самосталну израду семинарског рада.
  Исходи учења (стечена знања)После успешно савладаног предмета студенти су: (i) стекли способност да предвиде утицај структуре и морфологије макромолекула на њихова својства. (ii) стекли знања о специфичностима полимера и њиховим својствима у раствору и чврстом стању (iii) стекли комуникационе и социјалне компетенције потребне за рад у истраживачком тиму.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеСтруктура и морфологија полимера; раствори полимера; фазна и физичка стања полимера; кинетика кристализације; термодинамика топљења; температура остакљивања; вискоеластичност полимера; блок кополимери; однос структуре и својстава; микрофазно раздвајање.
  Садржај практичне наставеСтудијски истраживачки рад
  Литература
  1. L. H. Sperling, “Introduction to Physical Polymer Science”, John Wiley&Sons, Hoboken, New Jersey, 2006
  2. H.G. Elias, “An Introduction to Polymer Science”, VCH, Weinheim, 1997
  3. D. C. Allport, W. H. Janes, “Block Copolymers”, John Wiley&Sons, New York, 1976
  4. G. ten Brinke, “From Homopolymers to Block Copolymers: An Introduction to the Theory of Micro Phase Separation”, Department f Polymer Science, University of Groningen, Holandija, interna skripta
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  1.50.5
  Методе извођења наставеПредавања, дискусије, семинарски радови, консултације
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања5Писмени испит
  Практична наставаУсмени испит50
  Пројекти
  Колоквијуми15
  Семинари30