Навигација

14Д018 - Стакло-керамика

Спецификација предмета
НазивСтакло-керамика
Акроним14Д018
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студенте упозна са основним принципима добијања стакло-керамичких материјала. Студенте упознају са условима добијања стакло-керамичких материјала из полазног стакластог материјала, теоријама о структури стакла.неопходним за контролу процеса кристализације. У току курса студенти стичу знања о: процесима нуклеације и раста кристала; термодинамичким основама и механизмом фазног раздвајања у стакларским системима. Разматрају се стакларски системи погодни за добијање стакло-керамичког материјала. Tоком курса разматрају се својства стакло-керамичких материјала и утицај састава, топлотне обраде на микроструктуру стакло-керамике. На крају курса дат је преглед примене стакло-керамичких материјала,
   Исходи учења (стечена знања)Стицање знања о најважнијим својствима стакло-керамичких материјала. Студенти су стекли знања о процесима добијања стакла, процесима нуклеације и раста кристала, фазног раздвајања која су неопходна за добијање стакало-керамичког материјала одређене намене. .После успешног савладавања предмета студенти су: стекли знања неопходна за: избор састава стакла, дефинисање процеса добијања стакала и дефинисање топлотне обраде стакла, за контролу микроструктуре стакло-керамичког материјала. ;
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеТеорије формирања стакла.Кинетичка теорија формирања стакла. Хомогена и хетерогена нуклеација. Кинетика хомогене и хетерогене нуклеације. Пример примене класичне теорије нуклеације за добијање стакло-керамичког-материјала. Запреминска, површинска нуклеације и примена ТТТ дијаграма. Брзина раста кристала. Појава фазног раздвајања у стаклима као услов за добијање стакло-керамике. Састави стакларских система за добијање стакло-керамичких материјала. Контрола микроструктуре. Примена стакло-керамичких материјала. ;
   Садржај практичне наставеПрорачун и припрема стакларске мешавине. Топљење стакларске мешавине. Диференцијално-термијска анализа стакала. Топлотна обрада стакла. Рендгенска анализа топлотно обрађеног стакла. Микроструктура топлотно обрађеног стакла.
   Литература
   1. W. Holand, G. Beall, Glass-Ceramic Technology, Second Edition, Wiley & Sons inc. Publication, Hoboken, 2012. ;
   2. J. Shelby, Introduction to Glass Science and Technology, Royal Society of Chemistry, Cambridge, 2008.
   3. J. Hlavač, The Technology of Glass and Ceramics, Elsevier, Amsterdam, 1983.
   4. D. Uhlmann, Glass: Science and Technology, Academic Press, New York, 1983.
   5. P. James, Nucleation in Glass-forming System, in Advance in Ceramics, Edited by J. Simons, The American Society, Ohio, 1981.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   3
   Методе извођења наставеНастава укључује предавања и рачунске примере.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит
   Практична наставаУсмени испит70
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари30