Навигација

14Д017 - Пројектовање биолошких процеса пречишћавања отпадних вода

Спецификација предмета
НазивПројектовање биолошких процеса пречишћавања отпадних вода
Акроним14Д017
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомНајмање један предмет из основа пројектовања у инжењерству заштите животне средине или сродним областимаОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студенте упозна са савременом методологијом пројектовања процеса на конкретним примерима биолошког пречишћавања отпадних вода уз употребу специјализованог програмског пакета SuperPro Designer. Предмет укључује самосталну израду идејно-технолошког пројекта.
   Исходи учења (стечена знања)После успешног савладавања предмета студенти су: (i) стекли способност да анализирају сложене проблеме, осмисле и конципцирају технолошку шему процеса пречишћавања отпадних вода уз димензионисање основних уређаја, (ii) овладали применом програмског пакета SuperPro Designer специјализованог за пројектовање процеса у заштити животне средине, биохемијском и фармацеутском инжењерству, (iii) стекли комуникационе и социјалне компетенције потребне за рад у инжењерском тиму, (iv) стекли вештине комуникације за јасно формулисање и представљање задатка, начина решавања и резултата рада.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеПредмет упознаје студенте са принципима пројектовања основних процеса биолошког пречишћавања отпадних вода укључујући следеће наставне јединице предтретман и примерно пречишћавање отпдних вода: принципи пројектовања таложника; аеробни процеси: поступци са активним муљем, аеробне аерисане лагуне, аеробни поступци биолошке филтрације; анаеробни процеси пречишћавања; процеси биолошког уклањања азота; обрада и одлагање муља: поступци угушћавања, стабилизација у анаеробним дигесторима, поступци обезводњавања. У оквиру вежби предвиђена је израда примера прорачуна опреме као и самостална израда идејно-технолошког пројекта коришћењем програмског пакета SuperPro Designer. ;
   Садржај практичне наставе
   Литература
   1. Lin S., Water and wastewater calculations manual, in Handbook of Environmental Engineering Calculations, C.C. Lee (ed.), McGraw-Hill, New York, 1999. ; ; ; ;
   2. Henry J.G., Heinke G.W., Environmental science and engineering, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1989 ; ;
   3. Eckenfelder W.W, Industrial water pollution control, McGraw-Hill, New York, 1989. ; ; ; ; ;
   4. Process design techniques for industrial waste treatment, AWARE, Inc, C.E. Adams and W.W. Eckenfelder, Jr. (eds.), Enviro Press, Nashville, 1974. ;
   5. David H. F. Liu, Bela G. Liptak, Environmental Enigineers Handbook, Second Edition, CRC Press, 1997. ;
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   21
   Методе извођења наставеНастава укључује предавања, рачунске вежбе и вежбе пројектовања и симулације процеса на рачунару.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит
   Практична наставаУсмени испит50
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари