Навигација

14Д011 - Мерење јонизујућег и нејонизујућег зрачења

Спецификација предмета
НазивМерење јонизујућег и нејонизујућег зрачења
Акроним14Д011
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да упозна студенте са мерном инструментацијом и методама мерења јонизујућeг и нејонизујућeг зрачења.
  Исходи учења (стечена знања)После успешног савладавања предмета студенти су: (1) овладали методама мерења јонизујућeг и нејонизујућeг зрачења, (2) стекли комуникационе и социјалне компетенције за рад у инжењерском тиму, (3) стекли вештине комуникације за јасно формулисање и представљање проблема
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеMeтоде мерења природних радионуклида (алфа спектрометрија, гама спектрометрија, аеро-гама спектрометријска детекција). Методе мерења концентрације радона. Нивои изложености јонизујућем зрачењу из природе и методе за прорачун доза. Развој концепције смањења излагања природном зрачењу. Биолошки ефекти малих доза јонизујућег зрачења. Радиофреквентно зрачење. Нумеричке методе за процену излагања радиофреквентним зрачењима (методе теорије поља, оптичке методе, хибридне методе). Мерне методе за процену излагања радиофреквентним зрачењима у околини базних станица мобилне телефоније (једнократна мерења, лични дозиметри, мониторинг системи). Практична примена мерних метода (мерна процедура, процедура након мерења, процена мерне несигурности). Биолошки ефекти нејонизујућих електромагнетних поља. ;
  Садржај практичне наставеПрактичне и демонстрационе вежбе у Институту за нуклеарне науке Винча у следећим лабораторијама: 1. метролошко-дозиметријској лабораторији, 2. лабораторији за радијациону цитогенетику, 3. лабораторији за радиоекологију, 4. радијационој јединици. ;
  Литература
  1. G. F. Knoll, Radiation Detection and Measurement, third edition, John Wiley & Sons, Inc., 1999.
  2. James Martin and Chul Lee, Principles of Radiological Health and Safety, John Wiley & Sons, Inc. 2002
  3. R. Kitchen, Radiofrequency and Microwave Radiation Safety Handbook, Newnes, 2001. ; C. Polk, Biologic Effects of Nonionizing Electromagnetic Fields, The Biomedical Engineering Handbook, section IX, p.1379-1440, Editor-in-Chief: J. D. Bronzino, CRC Press, 1995.
  4. C. Polk, Biologic Effects of Nonionizing Electromagnetic Fields, The Biomedical Engineering Handbook, section IX, p.1379-1440, Editor-in-Chief: J. D. Bronzino, CRC Press, 1995.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  21
  Методе извођења наставепредавања, семинари
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит30
  Практична наставаУсмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми40
  Семинари30