Навигација

14Д006 - Колоидна хемија

Спецификација предмета
НазивКолоидна хемија
Акроним14Д006
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомФизичка хемијаОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаСтуденти стичу основна теоријска знања о колоидним системима, значају честица колоидних сразмера и о њиховим својствима.Предмет укључује самосталну израду семинарског рада.
   Исходи учења (стечена знања)После успешно савладаног предмета, студенти су у стању да разумеју физичко-хемијске законитости које владају у колоидним, односно нано системима. Поред тога, студенти су (i) стекли способност да изаберу одговарајуће мерне технике за одређена испитивања и да обраде добијене резултате, (ii) стекли комуникационе и социјалне компетенције потребне за рад у истраживачком тиму, (iv) стекли вештине комуникације за јасно формулисање експерименталног проблема, начина решавања проблема и представљања експерименталних резултата.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеДисперзни, макромолекулски и мицеларни колоиди. Добијање и пречишћавање колоида. Одређивање величине и расподеле величина колоидних честица. Интеракције између колоидних честица. Молекулско-кинетичка својства колоида. Оптичка својства колоидних система. Електрична својства колоида. Електрокинетичке појаве. Реолошка својства дисперзних и макромолекулских колоида. Површинске појаве. Адсорпција на граници фаза. Langmuir-Blodgett-ови филмови. Квашење и разливање. Постојаност и коагулација дисперзних колоида - DVLO теорија. Емулзије и микроемулзије. Гелови. Пене.
   Садржај практичне наставеСтудијски истраживачки рад
   Литература
   1. Љ. Ђаковић, КОЛОИДНА ХЕМИЈА, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2006
   2. С. Ђорђевић, В. Дражић, ФИЗИЧКА ХЕМИЈА, ТМФ, Београд, 2000
   3. J.W. Goodwin, "Colloids and Interfaces with Surfactants and Polymers - An Introduction, John Wiley and Sons, Ltd, London, 2004
   4. D.J Show, Introduction to Colloid and Surface Chemistry, Butterworth-Heinemann, Oxford, 2000
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   1.50.5
   Методе извођења наставеПредавања, дискусије о домаћим задацима и резултатима тестова
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања5Писмени испит
   Практична наставаУсмени испит50
   Пројекти
   Колоквијуми15
   Семинари30