Навигација

14Д005 - Кинетика металуршких процеса

Спецификација предмета
НазивКинетика металуршких процеса
Акроним14Д005
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је изучавање кинетике хомогених и хетерогених реакција, природа, структура и геометија границе деобе фаза код хетерогених реакција.
   Исходи учења (стечена знања)Кроз овај предмет студенти ће се упознати за основним кинетичким законитостима металуршких процеса. Биће обрађене кинетичке карактеристике процеса оксидације, редукције, дисоцијације, процеси у металуршким растопима, као и принципи одређивања кинетичких константи.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеХомогене реакцијe: Опште законитости хомогених реакција. ; Хетерогене реакције: Пренос топлоте и масе. Дифузија. Први и други Фиков закон; Подела хетерогених реакција: чврсто-гас, чврсто-течно, чврсто-чврсто, течно-гас, течно-течно; Утицај структуре чврстог тела на брзину реакције Грешке у структури; Природа и стуктура граница деобе фаза. Геометрије граница деобе фаза. Развитак процеса на површини деобе и у запремини реагента. Кинетика процеса у металуршким растопима. Кинетика процеса у чврстој фази. Брзина хетерогених реакција. Математички модели хетерогених реакција зависности степена реаговања у функцији од времена. Дифузиона и кинетичка област. Закон сабирања времена-мешана кинетика. ДТА, ДСЦ, ТГА – (уз одређивање кинетике) у кинетици металуршких процеса. ; Кинетичке карактеристике процеса: Oксидације метала и легура; Pазлагање карбоната, металних сулфида, карбонила и карбидa; сагоревање и редукција оксида. Легирања метала. ;
   Садржај практичне наставе
   Литература
   1. 1. Илија Илић, Одабрана поглавља теорије и прорачуна кинетике металуршких реакција, Технолошко-металуршки факултет, Београд, 1974.
   2. 2. Fathi Habashi, Fathi Habashi, Kinetics of Metallurgical Processes, Métallurgie Extractive Québec, Sainte-Foy, Canada, 1999..
   3. 3. Bernard Delmon, Introduction à la cinétique hétérogène, Editions Techniq, Paris, 1972
   4. 4. Механизам и кинетика востановления металлов, сборник, редактор А. М. Самарин , Наука, Москва, 1980.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   2
   Методе извођења наставеТеоријска настава, предавања. Семинарски рад. Испит се полаже писмено.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања10Писмени испит50
   Практична наставаУсмени испит
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари40