Навигација

14ББИ30 - Биотехнолошки практикум 1

Спецификација предмета
НазивБиотехнолошки практикум 1
Акроним14ББИ30
Студијски програмБиохемијско инжењерство и биотехнологија
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ3.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомОдслушана Органска хемија IОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаОбучавање студената за коришћење биохемијских метода за доказивање и одређивање концентрације најважнијих природних производа које су неопходне за праћење тока биохемијских процеса. У оквиру курса студенти примењују методе за одређивање садржаја протеина, пречишћавање протеина и одређивање ензимске активности, као и примена ових метода у оптимизацији поступака производње ензима и одређивању кинетичких константи.
  Исходи учења (стечена знања)После завршеног курса студент треба да влада техникама и методима неопходним за рад у биохемијској лабораторији. Током курса студент стиче основна знања о изоловању биоактивних ћелијских састојака (протеина и витамина) и њиховом даљем пречишћавању, идентификовању и карактерисању. Поред тога, студенти су обучени за математичку обраду, тумачење и графичко приказивање експерименталних резултата.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеБојене реакције карактеристичне за протеине (опште и специфичне). Таложне реакције за протеине. Квантитативна анализа протеина (спектрофотометријске и флуорометријске методе). Одређивање редукујућих шећера и укупних шећера. Одређивање концентрације витамина Ц. Методе разарања ћелијског зида. Методе раздвајања и пречишћавања протеина. Електрофоретска детекција протеина. Методе и софтверски пакети за одређивање ензимске активности и кинетичких константи ензимских реакција.
  Садржај практичне наставеОдређивање концентрације витамина Ц помоћу Тилмансовог реагенса. Одређивање редукујућих шећера. Доказивање протеина бојеним реакцијама и квантитативна анализа протеина методама по Лорију и Брадфорду. Изоловање и пречишћавање интрацелуларне инвертазе из пекарског квасца. Одређивање активности добијених ензимских препарата спектрофотометријским методама. Израчунавање фактора пречишћавања ензима. Електрофоретско карактерисање протеина. Испитивање утицаја pH, температуре, почетне концентрације ензима и супстрата на активност ензима. Одређивање кинетичких константи и приказивање резултата у MS Excel-u.
  Литература
  1. Mikkelsen S. R., Corton E: Bioanalytical chemistry, Wiley-Interscience, 2004.
  2. Шилер-Маринковић С., Кнежевић З., Безбрадица Д., Биохемијски практикум'' (интерни материјал).
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  112
  Методе извођења наставеПредавање, лабораторијске вежбе, рачунске вежбе.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит40
  Практична настава20Усмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми40
  Семинари