Навигација

ЗП36 - Операције преноса масе

Спецификација предмета
НазивОперације преноса масе
АкронимЗП36
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ7.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомДиференцијалне једначине, Физичка хемија 1Облик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студент овлада основним знањима у области феномена преноса масе, упозна заједничке и посебне карактеристике појединачних операција и начине њиховог прорачуна.
  Исходи учења (стечена знања)Студент се у оквиру овог предмета први пут упознао са појмом пренос масе тј. појмовима молекулска дифузија, конвективни и међуфазни пренос масе. Такође је овладао основним принципима 5 технолошких операција и начином њиховог прорачуна.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеМОЛЕКУЛСКА ДИФУЗИЈА: I Фиков закон; Општи диференцијални биланс преноса масе; Еквимоларна супротнострујна дифузија; Дифузија једне компоненте кроз другу непокретну. КОНВЕКТИВНИ ПРЕНОС МАСЕ: Коефицијент прелаза масе; Бездимензиони критеријуми. МЕЂУФАЗНИ ПРЕНОС МАСЕ ; Основни појмови контакта фаза у уређајима за пренос масе, типови уређаја ; АПСОРПЦИЈА и десорпција (основни принципи, оперативне линије, теоријски степен, преносне јединице); ДЕСТИЛАЦИЈА (једностепене операције: дестилација течности које се не мешају; равнотежна дестилација, диференцијална дестилација); РЕКТИФИКАЦИЈА (колоне са подовима, оперативне линије, McCabe-Tiele-ова метода прорачуна); ЕКСТРАКЦИЈА (трокомпонентна равнотежа, једностепена екстракција); СУШЕЊЕ (симултани пренос топлоте и масе) ;
  Садржај практичне наставеРачунске вежбе
  Литература
  1. Дудуковић А., Основи и операције преноса масе, Aкадемска мисао, Београд, 2008
  2. Цвијовић С., Бошковић-Враголовић Н., Пјановић Р., Дифузионе операције-задаци са изводима из теорије, Академска мисао, Београд, 2007
  3. Вулићевић Д., Приручник за технолошке операције-дијаграми, номограми, табеле, Београд, ТМФ
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  330
  Методе извођења наставеПредавања и рачунске вежбе, консултације
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит40
  Практична наставаУсмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми60
  Семинари