Навигација

ТЕТ212 - Ткање и дизајн тканина

Спецификација предмета
НазивТкање и дизајн тканина
АкронимТЕТ212
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомПоложен испит из предмета Tекстилни материјали.Облик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да се студенти упознају са фазама реализације дизајна, са параметрима на основу којих се формира дизајн тканих материјала и да развију вештину израде плана преплетаја. Осим тога, циљ предмета подразумева да се студенти упознају са процесом производње тканина, који обухвата припрему за ткање и ткање у ужем смислу, да проуче и усвоје начин рада машина и уређаја који се користе у операцијама припреме за ткање и у самом процесу ткања и да стекну сазнања о новим, савременим технологијама ткања.
  Исходи учења (стечена знања)На основу стечених теоријских и практичних сазнања о дизајну тканина и комплетној технологији ткања, код студената се развија способност инжењерског приступа за реализацију дизајна тканина различите намене као и способност за обављање инжењерског посла у области производње тканина и решавање проблема у свакодневној индустријској пракси који проистичу из технологије ткања.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеУ уводном делу предмета описани су појам и суштина дизајна и у кратким цртама приказане су фазе реализације дизајна. У наставку предмета, приказани су структурни параметри тканина од значаја за дизајн тканих материјала, са акцентом на преплетају, као најбитнијем параметру ткане структуре. Описани су начини израде плана преплетаја и врсте увода основе у ните. Објашњен је начин складиштења и значај климатизације пређа које се користе за израду тканина. Описане су фазе припреме за ткање и сам процес ткања у ужем смислу, како на конвенционалним (разбојима са чунком) тако и на неконвенционалним разбојима (разбојима без чунка) са освртом на 3Д разбоје, који представљају разбоје последње генерације. Истакнут је значај и начин постизања контроле кондиционирања просторије у којој се смешта откана роба.
  Садржај практичне наставеИзрада плана преплетаја, проучавање конструкције и рада машина које се користе у операцијама припреме за ткање (машине за премотавање предива, машине за сновање, машине за шлихтање, машине за премотавање потке), израда планова сновања, анализа рада појединих делова и механизама на разбоју (регулатора кретања основе, регулатора кретања тканине, механизама за образовање зева), анализа утицаја образовања зева на напрезање и издужење основе, анализа кретања чунка кроз зев, реализација демонстративне вежбе у индустријским погонима.
  Литература
  1. Т.Михаиловић, "Ткање и дизајн тканина", Интерни материјал Катедре за текстилно инжењерство.
  2. S. Adanur, “Handbook of Weaving”, Technomic Pub., Lancaster, USA, 2001.
  3. P.R.Lord, M.H.Mohamed, "Weaving: Conversion of Yarn to Fabric", Merrow Publishing Company, Durham, 1982.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  311
  Методе извођења наставепредавања, видео презентације предавања, израда рачунских примера и реализација демонстративне вежбе у индустријским погонима.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит30
  Практична настава10Усмени испит60
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари