Навигација

ТЕТ107 - Органска хемија

Спецификација предмета
НазивОрганска хемија
АкронимТЕТ107
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ7.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомОпшта хемијаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаУпознавање са основним појмовима из структуре и реакција органских једињења, номенклатуром органских једињења, зависности физичких и хемијских особина и структуре молекула, могућностима синтезе органских молекула и њихове примене.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти стичу основна теоријска знања из органске хемије која им уз усвојена практична знања о техници рада и операцијама у лабораторији за органску хемију омогућавају решавање проблема из синтезе и реактивности органских молекула која ће им омогућити да у даљем студирању и практичном раду критички анализирају и повезују нове комплексне идеје.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеПодела и номенклатура органских једињења. Функционалне групе. Алкани и циклоалкани. Структура и стереохемија органских молекула. Алкени, диени и алкини. Ароматични угљоводоници (бензен и арени). Акил– и арилхалогениди. Алкохоли, етри, феноли. Органска једињења азота. Алдехиди и кетони. Карбоксилне киселине. Деривати карбоксилних киселина. Супституисане карбоксилне киселине. Хетероциклична једињења. Боје и пигменти. Угљени хидрати. Аминокиселине, пептиди и протеини. Природни производи: преглед. Синтетска макромолекулска једињења.
  Садржај практичне наставеЕкспериментална техника у лабораторији за органску хемију. Основне методе издвајања и пречишћавања органских супстанци. Синтеза 6 органских препарата.
  Литература
  1. К.П.Ц. Волхард, Н.Е. Шор, Органска хемија, 4. издање, Дата Статус, Београд, 2004.
  2. С.Х. Пајн, Органска кемија, Школска књига, Загреб, 1994.
  3. Р.Т.Морисон, Р.Н.Бојд, Органска кемија, Либер, Загреб, 1979.
  4. Група аутора, Експериментална органска хемија, 4. издање, ТМФ, Београд, 2011.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  402
  Методе извођења наставеПредавања, експерименталне вежбе, писмени колоквијуми.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит50
  Практична настава20Усмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми30
  Семинари