Навигација

ТЕТ103 - Техничка физика

Спецификација предмета
НазивТехничка физика
АкронимТЕТ103
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомнемаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаКурс омогућава стицање фундаменталних знања из опште физике која имају непосредан утицај наинжењерску праксу
  Исходи учења (стечена знања)Упознавање студената са базичним природним физичким законима и метролошком обрадом резултата меренја. Оспособлјаванје студената за примену физичких закона у решаванју једоставнијих врзија различитих инжењерских проблема.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеУтицај физике на развој технологије. Кинематика материјалне тачке и крутог тела. Динамика материјалне тачке и крутог тела ( Њутнови закони и закони одржања). Теорија сударних процеса.. Еластичност. Осцилаторно и таласно кретање. Физика флуида. Молекулска физика. Термодинамика (основни принципи термодинамике; гасни закони) Електростатика. Стационарне електричне струје. Електромагнетизам. Електромагнетне осцилације и ел. таласи. Геометријска оптика. Таласна оптика. Атомска физика. Нуклеарна физика. Стимулисано зрачење и ласери. Елементи савремене физике.
  Садржај практичне наставеПредаваења, рачунске вежбе, семинари, лабораторијске вежбе. У оквиру овог курса студенти раде лабораторијске и рачунске вежбе и сичу одређени степен самосталности и одговорности у припреми и извођењу експеримента и обради и представљању добијених резултата.
  Литература
  1. В. Георгијевић, Б. Станић, Ј. Цветић, ........ћ, Т. Коњајев- Михаилиди, М. Митриновић - ПРЕДАВАЊА ИЗ ФИЗИКЕ Технички факултети универзитета у Београду, 2005
  2. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Fundamentals of Physics - ekstended version, John Wiley & Sons New Yorrk, 1997.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  33
  Методе извођења наставеПредаваења, рачунске вежбе, семинари, лабораторијске вежбе.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит30
  Практична настава10Усмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми50
  Семинари