Навигација

ММИ02 - Принципи екстрактивне металургије-одабрана поглавља

Спецификација предмета
НазивПринципи екстрактивне металургије-одабрана поглавља
АкронимММИ02
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомнеОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаКроз овај предмет студенти ће се упознати за основним кинетичким законитостима металуршких процеса. Биће обрађене кинетичке карактеристике процеса оксидације, редукције, дисоцијације, процеси у металуршким растопима, као и принципи одређивања кинетичких константи.
  Исходи учења (стечена знања)Самостално извођење енергетских и материјално билансних прорачуна. Циљ предмета је изучавање кинетике хомогених и хетерогених реакција, природа, структура и геометрија границе деобе фаза код хетерогених реакција.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеВант-Хофово правило. Одређивање реда реакције. Полупериод одигравања реакције. Пренос топлоте и масе. Дифузија. Први и други Фиков закон. Подела хетерогених реакција: чврсто-гас, чврсто-течно, чврсто-чврсто, течно-гас, течно-течно. Утицај структуре чврстог тела на брзину реакције. Грешке у структури. Природа и стуктура граница деобе фаза. Геометрије граница деобе фаза. Развитак процеса на површини деобе и у запремини реагента. Кинетика процеса у металуршким растопима. Кинетика процеса у чврстој фази. Брзина хетерогених реакција. Математички модели хетерогених реакцијазависности степена реаговања у функцији од времена. Дифузиона и кинетичка област. Закон сабирања времена-мешана кинетика. Кинетичке карактеристике процеса: Оксидације метала и легура, разлагање карбоната, металних сулфида, карбонила и карбида, сагоревање и редукција оксида. Легирања метала.
  Садржај практичне наставеПриниципи одређивања: кинетичких константи и прорачуни параметара кинетике металуршких процеса.експерименти и техника за испитивање кинетике хетерогених реакција. Задаци за прорачун.
  Литература
  1. Fathi Habashi, Fathi Habashi, Kinetics of Metallurgical Processes, Métallurgie Extractive Québec, Sainte-Foy, Canada, 1999.
  2. Bernard Delmon, Introduction à la cinétique hétérogène, Editions Techniq, Paris, 1972
  3. Rosenqvist, T. / Principles of extractive metallurgy, 2nd Edition, New York, 1983.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  320
  Методе извођења наставеПредавања, домаћи задаци, рачунске вежбе. Колоквијум након рачунских вежби. Семинарски рад обавезан. Испит се полаже писаним путем.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања15Писмени испит50
  Практична настава20Усмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари15