Навигација

МИЗС4 - Мониторинг загађујућих материја у атмосфери

Спецификација предмета
НазивМониторинг загађујућих материја у атмосфери
АкронимМИЗС4
Студијски програмИнжењерство заштите животне средине
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомНемаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ мониторинга ваздуха је одређивање усаглашености квалитета амбијенталног ваздуха са стандардима, обезбеђење мониторинга ваздуха у реалном времену када су загађења акцидентног типа, израда анализе тренда кретања загађујућих материја, оцењивање и планирање у складу са законском регулативом. Континуално мерење нивоа полутаната у ваздуху, предвиђање кретања нивоа полутаната током времена, обрада резултата и извештавање на одговарајући начин.
  Исходи учења (стечена знања)Схватање значаја категоризације опасних и штетних материја у ваздуху, повезивање са законском регулативом у овој области, повезивање хемијских особина и понашања у животној средини. Оспособљеност студената да у пракси примене стечена знања за оцењивање, употребу, уклањање и одлагање загађујућих материја из ваздуха.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеУпознавање са групама хемикалија које су класификоване као загађујуће материје у ваздуху животне средине. Посебно се обрађују гасовите загађујуће материје, као што су озон, сумпор-диоксид, оксиди азота, угљен-моноксид, затим фине честице пречника мањег од 2, 5 микрона и метеролошке прилике. Подаци омогућавају развој програма за смањење концентрација проучаваних загађујућих материја из извора загађења и ефикасно уклањање загађујућих материја из ваздуха животне средине.
  Садржај практичне наставеПроцена утицаја присутних загађујућих материја у ваздуху, узорковање ваздуха континуално и у одређеним временским интервалима, хемијска анализа (инструменталне технике), обрада резултата анализе, избор најбоље методе уклањања и предвиђање ефеката уклањања. Посебно посматрање присуства олова и његово кретање кроз животну средину.
  Литература
  1. Boubel R., Fox D., Turner B., Stern A., Fundamentals of Air Pollution, 3th Ed., Academic Press, 1999.
  2. Cheremisinoff N., Handbook of Air Pollution Prevention and Control, Elsiever, 2002.
  3. Skripta sa predavanja
  4. .
  5. .
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  310
  Методе извођења наставеПредавања, семинарски рад, експериментални рад и менторски рад.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања5Писмени испит55
  Практична настава10Усмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми15
  Семинари15