Навигација

МИН482 - Рециклажа метала

Спецификација предмета
НазивРециклажа метала
АкронимМИН482
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомнеОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаУпознавање процесно-технолошких аспеката добијања метала из секундарних сировина. Стицање инжењерског знања потребаног за даље усавршавање из области рециклаже метала, пројектовања технологија и заштите околине.
  Исходи учења (стечена знања)Студени могу самостално да изводе инжењерске прорачуне, коришћење софтверских пакета за термодинамичке и енергетско-билансне прорачуне. Инжењерско знање потребно за даље наставне и експерименталне активности из екстактивне металургије и рециклаже метала.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеЦиљ и значај рециклаже металних сировина. Рециклажа у развијеном свету. Одређивање ресурса, организација сакупљања и припреме металног отпада. Сакупљање, сортирање и припрема железног отпада за металуршку прераду. Шредеровање. Металуршка прерада железног отпада. Сакупљање, сортирање и припрема алуминијумског отпада за металуршку прераду. Металуршка прерада алуминијумског отпада. Бакарни отпад, стари бакар, струготине, шљаке, хладњаци, сортирање и припрема. Металуршка прерада топљењем. Сакупљање, сортирање и припрема акумулаторског отпада за металуршку прераду. Металуршка прерада оловног отпада. Сакупљање, сортирање и припрема акумулаторског отпада за металуршку прераду. Металуршка прерада оловног отпада.   Сакупљање и прерада батеријског отпада. Нормативи, законски оквир, европске деклерације. Економски и еколошки аспекти рециклаже.
  Садржај практичне наставеОбилазак погона за рециклажу, Шредер-Железник, Електронски отпад Београд, Поморавка или сл.
  Литература
  1. Ж. Камберовић, Рециклажа-интерне скрипте, ТМФ, стр 210, 2012
  2. Илић, И. и сар.. (1998): Челични отпадак, Бизнис школа “Мегатренд”, Београд, 153.
  3. Илић, И. и сар.. (2002): Ресурси и рециклажа секундарних сировина обојених метала, ИББ, Бор, 152.
  4. Rao, S.R., Resource Recovery and Recycling from Metallurgical Wastes, ELSEVIER, 2006.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  310
  Методе извођења наставеПредавања и практична настава у рециклажним центрима. Семинарски рад обавезан. Испит се полаже писаним путем.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања15Писмени испит
  Практична наставаУсмени испит50
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари35