Навигација

МИН46 - Металургија праха

Спецификација предмета
НазивМеталургија праха
АкронимМИН46
Студијски програмМеталуршко инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ3.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомнеОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаУпознавање са основним принципима науке о синтеровању, утицају процеса синтезе на структру и својства синтерованог материјала. Стицање инжењерског знања потребног за самостално извођење инжењерских прорачуна параметара за добијање различитих врста прахова и синтер делова, упознавање експерименталне технике и самосталног истраживачког рада, контроле и управљања процесима синтер металургије, даље усавршавање из области металургије праха, пројектовања технологија и заштите средине.
  Исходи учења (стечена знања)Курс пружа неопходна знања потребна за разумевање процеса металургије праха, оспособљава студенате да уз минимална истраживања, путем моделовања и симулације процеса синтеровања дефинишу нове технологије и методе добијања материјала прогнозираних својстава. Инжењерско знање потребно за даље наставне и експерименталне активности из добијања специјалних прахова и композита, рециклаже прахова и заштите средине.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеПреглед и подела технологија добијања металних прахова. ; Карактеризација металних прахова. Основне карактеристике индивидуалне честице. Основне карактеристике прахова. ; Дензификација прахова обликовањем и компактирањем, параметри процеса, квалитет испреска. ; Синтеровање металних прахова. Механизми, структура и својства. Синтеровање у чврстој фази. Синтеровање у присуству течне фазе. Активирано синтеровање. Проблеми квалитета синтерованих производа. ; Консолидација прахова на повишеним температурама. Допунске технолошке операције за побољшање квалитета синтер дела. Материјали и производи синтер металургије. Економија синтер металургије. Рециклирање отпада на бази тврдог метала. Рециклажа отпадних прашина из радних погона у циљу добијања финих прахова. Принципи заштите животне средине у области металургије праха. ;
  Садржај практичне наставеПрорачун састава смеше металних прахова, прорачун одговарајућих масених биланса у оквиру технолошких шема у поступцима добијања прахова и синтер делова. Упознавање са процесима и уређајима, методама карактеризације металних прахова и синтер делова. Посета производним капацитетима предузећа Синтер и Woxal-Ужице. ;
  Литература
  1. М. Митков, Д. Божић, З. Вујовић:Металургија праха, МБГ, Београд, 1988.
  2. Б.Ђурковић, Д. Ђурковић: Металургија ретких метала, ТМФ Београд, 1991.
  3. И.Белић, З.Аћимовић-Павловић: Технологија израде делова од металног праха, Савез инжењера металургије Србије, Београд 2007.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  210
  Методе извођења наставеТеоријска настава, предавања, практична настава у лабораторији и у индустрији. Семинарски рад.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања15Писмени испит55
  Практична настава15Усмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари15