Навигација

МХНХ8 - Теорија процеса сагоревања

Спецификација предмета
НазивТеорија процеса сагоревања
АкронимМХНХ8
Студијски програмХемијско инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаПредмет упознаје студенте са принципима теорије сагоревања, као мултидисциплинарне научне области. У току курса студенти се упознају са материјалним и енергетским билансима процеса сагоревања, кинетиком хемијских реакција у процесима сагоревања гасовитих горива и простирањем пламена у гасовима. Студенти стичу знања о процесима паљења и концентрационим границама паљења. У току курса студенти се упознају са теоријом детонације. Студенти стичу знања о организацији процеса сагоревања гасовитих и течних горива и сагоревања и гасификације чврстих горива.
   Исходи учења (стечена знања)Студенти су стекли знања и овладали вештинама које омогућавају дефинисање и контролу процеса сагоревања према технолошким, економским и параметрима заштите животне средине. ;
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеМатеријални и енергетски биланси процеса сагоревања. Термодинамички основи процеса сагоревања. Температура сагоревања и прорачун састава производа сагоревања. Кинетика хемијских реакција у процесима сагоревања гасовитих горива. Теорија топлотне експлозије. Простирање пламена у гасовима. Процеси паљења. Принудно паљење. Концентрационе границе паљења. Стабилизација фронта пламена. Теорија детонације. Теорија ударних таласа. Брзина детонације и концентрационе границе детонације. Организација процеса сагоревања гасовитог горива. Сагоревање са недостатком ваздуха –заштитна и редукциона атмосфера. Сагоревање течних горива. Паљење и меахнизам сагоревања течног горива. Сагоревање чврстих горива. Кинетика хетерогеног сагоревања. Начини сагоревања и гасификације чврстих горива. Утицај процеса сагоревања на животну средину. Емисија загађујућих супстанци. ;
   Садржај практичне наставерачунски примери за одређене области
   Литература
   1. . С. Јоксимовић-Тјапкин, Процеси сагоревања, Технолошко-металуршки факултет, Београд, 1987. ;
   2. J. Warnatz, У. Maas, R. Dibble, Combustion, 3rd Edition, Springer, Berlin, 1996.
   3. I. Glassman, Combustion, Academic Press, New York, 2008.
   4. .
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   400
   Методе извођења наставепредавања комбинована са рачунским примерима.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит
   Практична наставаУсмени испит50
   Пројекти
   Колоквијуми30
   Семинари20