Навигација

МХКК5 - Контрола квалитета сировина и производа у органској хемијској технологији

Спецификација предмета
НазивКонтрола квалитета сировина и производа у органској хемијској технологији
АкронимМХКК5
Студијски програмХемијско инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ курса је да студенти изуче и савладају специфичности производних процеса у органској хемијској индустрији. Поред тога студенти треба да се специјализују за технике праћења и контроле квалитета производа и унапређења технолошких поступака у органској хемијској индустрији.
  Исходи учења (стечена знања)Способност за индивидуални и тимски рад на примени стандардних и развоју нових метода за контролу и унапређење квалитета у органској хемијској индустрији.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеУвод у органску хемијску технологију, њен задатак и значај. Специфичности контроле квалитета у органској хемијској индустрији и могући правци унапређења квалитета производа, процеса производње и мера безбедности. ; Поступци добијања најважнијих органских производа и методе анализе и контроле квалитета сировина и готових производа и то: јестивог уља, масти и воскова, сапуна и детерџента, шећера, скроба, целулозе и хартије, пигмената, експлозива, боја и лакова, пластичних маса.
  Садржај практичне наставеЛабораторијске вежбе (Испитивање квалитета масти и уља, сапуна и детерџената, пива и алкохола, шећера, хартије, пластичних маса).
  Литература
  1. С. Стевановић, Анализа квалитета сировина и производа, скрипта, ТМФ, Београд 2000.
  2. Д. Виторовић, Хемијска технологија, Научна књига, Београд, 1987.
  3. В. Рекалић, О. Виторовић, Аналитичка испитивања у технолошкој производњи (принципи и поступци), ТМФ, Београд, 1988.
  4. M. Farhat Ali, B. El Ali: Handbook of Industrial Chemistry, McGraw-Hill Professional, 2004.
  5. Philip J. Chenier, Survey of Industrial Chemistry, Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York, 2002.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  202
  Методе извођења наставеТеоријска настава, експерименталне вежбе и PPT презентација.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит
  Практична настава15Усмени испит50
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари25