Навигација

ИЖС411 - Рециклажа

Спецификација предмета
НазивРециклажа
АкронимИЖС411
Студијски програмИнжењерство заштите животне средине
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомнеОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаУпознавање процесно-технолошких аспеката добијања корисних компоненти из отпада, нус производа и секундарних сировина. Стицање инжењерског знања потребаног за даље усавршавање из области рециклаже метала, неметала, полимера, композита, пројектовања технологија и заштите животне средине.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти могу самостално да прате и користе инжењерске прорачуне, коришћење софтверских пакета за материјалне и енергетско-билансне прорачуне. Инжењерско знање потребно за даље наставне и експерименталне активности из рециклаже и одабир НДТ или комбинације технолошких решења.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеЦиљ и значај рециклаже. Рециклажа у развијеном свету. Одређивање ресурса, организација сакупљања и припреме отпада. Сакупљање, сортирање и припрема отпада за прераду. Металични токови. Шредеровање. Металуршка прерада топљењем. Сортирање, пропрема и рециклажа батерија и акумулатора. Посебни токови електричног и електронског отпада. Рециклажа стакла, керамике и грађевинских материјала. Рециклажа полиолефина. Рециклажа поли(винил хлорида). Рециклажа полистирена. Рециклажа поли(метил метакрилата). Рециклажа поликарбоната. Рециклажа АБС. Рециклажа полиамида. Рециклажа поли(етилен терефталата). Рециклажа термоумрежавајућих полимера. Рециклажа пнеуматика и других производа од гуме. Рециклажа папира и картона. Рециклажа композитних материјала који садрже полимере. Економски и еколошки аспекти рециклаже.
  Садржај практичне наставеОбилазак погона за рециклажу, Шредер-Железник, Електронски и Електрични отпад, Београд. Семинарски рад.
  Литература
  1. Ж. Камберовић, Рециклажа-интерне скрипте, ТМФ, стр 210, 2012
  2. Илић, И. и сар.. (1998): Челични отпадак, Бизнис школа “Мегатренд”, Београд, 153.
  3. Илић, И. и сар.. (2002): Ресурси и рециклажа секундарних сировина обојених метала, ИББ, Бор, 152.
  4. Rao, S.R., Resource Recovery and Recycling from Metallurgical Wastes, ELSEVIER, 2006.
  5. C.P. Rader, S.D. Baldwin, D.D. Cornell, G.D. Sadler, R.F. Stockel, Eds., Plastics, Rubber and Paper Recycling: A Pragmatic Approach, ACS Symposium Series 609, ACS, Washington D.C., 1995
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  300
  Методе извођења наставеПредавања и практична настава, семинарски рад обавезан. Интерактивна настава (презентација и дискусија семинарских радова и домаћих задатака). Испит се полаже писаним путем.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања15Писмени испит
  Практична наставаУсмени испит50
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари35