Навигација

ИЖС314 - Хидрологија

Спецификација предмета
НазивХидрологија
АкронимИЖС314
Студијски програмИнжењерство заштите животне средине
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомПоложено: Teхничка физика 2, Општа хемија 2, Одслушано: Животна средина и загађењеОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета су основне поставке управљања водним ресурсима на копну у аспектима свих видова коришћења вода, заштите од вода и заштите вода од загађивања, као и утицај наведеног на животну средину. ; Хидролошки приказ Србије ;
  Исходи учења (стечена знања)Студенти су усвојили основна знања о расподели, количинама, квалитету и могућностима коришћења атмосферских, површинских и подземних вода у циљу одрживог управљања водним ресурсима у Србији.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеОсобине воде − аномалије воде; хидрологија атмосферских, површинских и подземних вода; елементи хидролошког циклуса − преципитација, евапорација и транспирација, подземне воде, површинске воде; контрола и надзор, коришћење и управљање водним ресурсима; реке, језера и водне акумулације Србије; водоснабдевање и други облици коришћења вода, заштита од вода и заштита водних ресурса од загађивања у Србији ; ;
  Садржај практичне наставеПосета научно−стручним установама, институтима, заводима, агенцијама и лабораторијама које се баве различитим аспектима контроле и надзора, коришћења и заштите водних ресурса у Београду и Србији
  Литература
  1. Д. Повреновић, В. Павићевић, М. Кнежевић, скрипта Основe технологије припреме воде, ТМФ, Београд, 2013.
  2. В. Драгишић, Општа хидрогеологија, РГФ, Бгд
  3. О. Крунић, Б. Филиповић, М. Лазић, Регионална хидрогеологија, РГФ, Бгд
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  201
  Методе извођења наставепредавања, практична настава, семинарски рад
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања5Писмени испит60
  Практична настава5Усмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари30