Навигација

ИЖС216 - Примењена информатика у инжењерству заштите животне средине

Спецификација предмета
НазивПримењена информатика у инжењерству заштите животне средине
АкронимИЖС216
Студијски програмИнжењерство заштите животне средине
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомОстварено 48 ЕСПБ.Облик условљености
  Циљеви изучавања предметаСтицање теоријских и практичних знања о информационим технологијама и њиховој примени у инжењерству заштите животне средине.
  Исходи учења (стечена знања)Разумевање могућности савремених информационих технологија и структуре савремених информационих система, као и њихове примене у праћењу активности загађивача, мониторингу и укупном управљању квалитетом животне средине. Оспособљавање да се на адекватан начин дефинишу структура и захтеви за реализацију информационог система, и организује имплементација и прикупљање података у складу са законским прописима и међународним стандардима.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеОснове савремених информационих система за примену: еволуција, архитектура, технологије, дистрибуираност приступа. Базе података као основа информационог система: принцип рада, унутрашња структура, системи за управљање базама података. Могућности коришћења информационих технологија у заштити животне средине: праћење загађивача, мониторинг имисија, презентовање информација заинтересованим странама. Еколошки менаџмент и информационе технологије. Примери реализованих система у земљи и свету.
  Садржај практичне наставеСтуденти добијају пројектни задатак који се састоји од пројектовања информационог система у области заштите животне средине. У оквиру израде задатака студенти се оспособљавају за основну систем анализу и дефинисање структуре информационог система.
  Литература
  1. В. Поцајт: Неауторизованa скриптa, TMФ, Београд, 2013.
  2. В. Благојевић: Релационе базе података, ИЦНТ, Београд, 2006.
  3. О. Пантелић: Увод у информационе системе, http://uis.fon.rs/predavanja.html, 2013.
  4. V. Pocajt et al: Environmental Sustainability and Information Technologies: A Dynamic Interdependence, International Science Conference Reporting for Sustainability, Bečići, Montenegro, pp. 39-47, 2013
  5. AIRBASE: The European Air Quality Information System, www.etcaq.rivm.nl/index.html, 1999
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  202
  Методе извођења наставеПредавања, пројектни задатак
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања5Писмени испит
  Практична наставаУсмени испит50
  Пројекти45
  Колоквијуми
  Семинари