Навигација

ХНХ48 - Технологија воде

Спецификација предмета
НазивТехнологија воде
АкронимХНХ48
Студијски програмХемијско инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомза похађање: Термодинамика; за полагање: Физичка хемија 1Облик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студент на основу знања која је стекао на ранијим курсевима хемије и хемијског инжењерства овлада поступцима обраде вода, што ће омогућити да управља процесима и конципира системе за обраду воде за конкретне намене. Успешним савладавањем овог предмета, студент ће моћи да ради на проблемима физичко-хемијске обраде вода. ;
  Исходи учења (стечена знања)Савладавање теоријских основа и практичних аспеката процеса који су укључени у прераду воде, захваљујући чему ће студент моћи да разуме и управља системима за обраду воде.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеУ току курса се обрађују физичко-хемијски поступци који су укључени у системе за обраду вода, као и физичко-хемијска својства и параметри квалитета природних и отпадних вода: структура и физичко-хемијска својства воде, елементи хидрологије, коришћење и квалитет природних водних ресурса, параметри квалитета вода, самопречишћавање водопријемника, таложење, коагулација и флокулација, филтрација, адсорпција, уклањање минералних материја, аерација, мембрански процеси, дезинфекција, анаеробни и аеробни биолошки поступци обраде вода. ;
  Садржај практичне наставеУ лабораторији се раде вежбе коагулације и флокулације, филтрације, уклањања минералних материја и адсорпције, као и одређивање параметара квалитета воде. У току курса студенти одлазе у посету погонима за припрему воде за пиће и индустрију, као и погонима за пречишћавање отпадних вода. ;
  Литература
  1. Интерни материјал Катедре за НХТ
  2. С.Гаћеша, М.Клашња, Технологија воде и отпадних вода, Југословенско удружење пивара, Београд, 1994.
  3. Л.Кнежић, Ј.Барас, Н.Благојевић, М.Митровић, Обрада отпадних вода, I део – Механички и физичко-хемијски поступци, Савез хемичара и технолога Србије, Београд, 1980.
  4. Degremon, Техника пречишћавања вода (превод), Грађевинска књига, Београд, 1976
  5. J.C.Crittenden, R.R.Trussell, D.W.Hand, K.J.Howe, G.Tchobanoglous, Water Treatment: Principles and Design, John Wiley & Sons. Inc. 2005.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  302
  Методе извођења наставеНастава укључује предавања, лабораторијске вежбе и посете погонима за прераду воде.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит50
  Практична настава25Усмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми25
  Семинари