Навигација

ХХП411 - Системи аутоматског управљања процесима

Спецификација предмета
НазивСистеми аутоматског управљања процесима
АкронимХХП411
Студијски програмХемијско инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомЗа похађање: Програмирање, Механичке операције, Топлотне операције, Операције преноса масе, Основи реакторског инжењерства ; За излазак на испит: Основи аутоматског управљања ;Облик условљености
  Циљеви изучавања предмета1. Унапређење и употпуњавање знања студеаната у области динамике процеса и класичних метода управљања процесима ; 2. Упознавање са савременим методама управљања ; 3. Сагледавање значаја познавања динамике процеса у пројектовању савремених система управљања процесима хемијске индустрије ; 4. Упознавање са математичким алатима и инструментацијом неопходном за примену дигиталних система управљања ;
  Исходи учења (стечена знања)Оспособљеност студената за: ; - Рад у аутоматизованим погонима процесне индустрије. ; - Дефинисање неопходне опреме за системе управљања. ; - Рад у тимовима срецијализованим за пројектовање система управљања за погоне процесне индустрије. ; - Примену знања из области динамике и управљања при пројектовању процеса ;
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставе1. Динамика карактеристичних уређаја хемијске индустрије (реактори, колоне, размењивачи топлоте и сл.) ; 2.Сложеније конфигурације управљања засноване на негативној повратној спрези: каскадна регулација, селективни и системи са гранањем сигнала, управна и управно-повратна спрега ; 3. Савремени системи управљања у процесној индустрији: посредно и адаптивно управљање, мултиваријабилно управљање, модел-предиктивно управљање ; 4. Дигитални системи управљања: аналогни и дигитални сигнали, дискретни динамички модели, дискретни регулатори, дигитални уређаји у управљању процесима ; 5. Практични аспекти: шеме управљања карактеристичним уређајима у хемијској индустрији, управљање укупним постројењем, различити нивои примене дигиталних рачунара у управљању (мониторинг и аквизиција података, DDC, SCADA, DCS) ;
  Садржај практичне наставеВежбе у у рачунарској лабораторији, уз коришћење програмскog пакета Matlab (са специјализованим додацима за обаст управљања). У оквиру практичне наставе студенти ће радити на 2 пројектна задатка.
  Литература
  1. Менка Петковска, “Мерење и управљање у процесним системима”, ТМФ, Београд 2007
  2. Материјали са предавања, Материјали за вежбе, у електронском облику
  3. D.E. Seborg, T.E. Edgar, D.A. Mellichamp, “Process Dynamics and Control”, Willey, Danvers, 2004
  4. G.K. McMillan, D.M. Considine, “Process/Industrial Instruments and Controls Handbook“, McGraw-Hill, New York, 1999
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  302
  Методе извођења наставеПредавања са примерима, вежбе у рачунарској лабораторији, израда пројектних задатака, консултације
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит50
  Практична наставаУсмени испит
  Пројекти50
  Колоквијуми
  Семинари