Навигација

Д194 - Фазне равнотеже у вишекомпонентним системима

Спецификација предмета
НазивФазне равнотеже у вишекомпонентним системима
АкронимД194
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студенте оспособи за примену основних диференцијалних једначина за опис процеса у хетерогеним, вишекомпонентним системима. Да студенти овладају законитостима фазне равнотеже у дво–, тро– и четворокомпонентним системима.
   Исходи учења (стечена знања)Студенти стичу знања о фазној равнотежи у процесима везаним за Неорганску хемијску технологију. Студенти савладавају примену аналитичког и графичког поступка праћења токова у фазним дијаграмима хетерогених система. Упознају се са термодинамичким моделима који разматрају услове фазне равнотеже у дво–, тро– и четворокомпонентним системима. У оквиру самосталне израде задатка студенти разматрају услове фазне равнотеже у вишекомпоненнтим системима. ;
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеПредмет укључује следеће наставне јединице: услови равнотеже и критеријуми стабилности хетерогених система; хемијски потенцијали и активности у вишекомпонентним, хетерогеним системима; фазна равнотежа двокомпонентних система ( закони Вревског и Коновалова); прорачун фазног дијаграма трокомпонентних система, минимизација енергије Гибса; фазни дијаграми четворокомпонентних система– Левенхерцови дијаграми. Разматрања фазне равнотеже на конретним дијаграмима дво–, тро– и четворокомпонентних система из области Неорганске хемијске технологије. ; ;
   Садржај практичне наставе
   Литература
   1. M. Alper, »Phase diagrams materials science and technology Volume I«, Academic Press, New York and London, 1970. ;
   2. V. Storonkin, »Termodinamika geterogennykh sistem chasti 1 i 2«, Izdatel’stvo Lennigradskogo Universiteta, Lenningrad, 1967.
   3. V. Storonkin, »Termodinamika geterogennykh sistem chast’ 3«, Izdatel’stvo Lennigradskogo Universiteta, Lenningrad, 1969.
   4. C. H. P. Lupis, “Chemical Thermodynamics of Materials”, Elsevier Science Publishing, New York, 1983.
   5. J. Adkins, »Equilibrium Thermodynamics«, Cambridge University Press, London, 1983.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   2
   Методе извођења наставепредавања са примерима и израда задатака
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања10Писмени испит
   Практична наставаУсмени испит50
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари